Region Gotland

Skriftlig fråga 2015/16:709 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-28
Överlämnad
2016-01-28
Anmäld
2016-02-02
Svarsdatum
2016-02-10
Sista svarsdatum
2016-02-10
Besvarad
2016-02-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Statsrådet Ardalan Shekarabi och regeringen har i dir. 2015:77, Ny indelning av län och landsting, initierat en utredning som ska föreslå en ny läns- och landstingsindelning i Sverige. Denna nya indelning ska innebära att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. Syftet är bland annat att skapa en ändamålsenlig indelning och effektiva organisationer.

Statsrådet Ardalan Shekarabi har inte uttalat sig om exakt hur stora dessa nya regioner ska vara, sett till befolkningsmängden inom deras områden, men förhandlingspersonerna har konstaterat att det rör sig om regioner i storleksordningen mellan en halv och 1,5 miljoner människor.

Detta är ett digert arbete som även i områden med stark arbetsmarknadskoppling och gemensam infrastruktur kräver fingertoppskänsla när nya gränser dras. Om detta ska ske i samförstånd med kommunerna och landstingen är ännu inte helt klarlagt.

En region som redan i dag sticker ut är Gotland, vilket kommer att kräva särskilda lösningar i en ny regionindelning. Gotland har med sitt öläge speciella förutsättningar vad gäller arbetsmarknad, sjukvård och infrastruktur. Samtliga av dessa faktorer härrör till att Gotland är en ö som har långt till närmaste närliggande kommun.

Gotland har till exempel, i jämförelse med andra kommuner av samma storlek, betydligt sämre förutsättningar till arbetspendling över kommungränserna. När andra kan ta tåget eller bilen måste gotlänningar ta färjan eller flyget. På samma sätt är det ytterst nödvändigt att Region Gotland har ett sjukhus på ön – att ta sig till närmast närliggande kommun kan ta flera timmar. Listan kan göras lång och inkluderar även organisationen av Länsstyrelsen på Gotland.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Är statsrådet beredd att titta på särskilda lösningar för Region Gotland i den nya regionindelningen som tar hänsyn till att Gotland är en ö?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:709 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/00290/K

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:709 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Region Gotland

Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig om jag är beredd att titta på särskilda lösningar för Region Gotland i den nya regionindelningen som tar hänsyn till att Gotland är en ö.

Regeringen har gett en kommitté (Indelningskommittén), i uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting.

Om kommittén finner att det är möjligt att genomföra en eller flera indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2019 ska kommittén lämna ett delbetänkande senast den 30 juni 2016. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017.

Eftersom kommitténs uppdrag inte är avslutat bör jag inte föregripa dess arbete.

Stockholm den 4 januari 2016

Ardalan Shekarabi

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.