Till innehåll på sidan

Regeringens uppsiktsplikt gentemot Östersjöstiftelsen

Skriftlig fråga 2022/23:863 av Åsa Westlund (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-16
Överlämnad
2023-07-17
Besvarad
2023-07-31
Sista svarsdatum
2023-07-31
Svarsdatum
2023-07-31
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Östersjöstiftelsen är en stiftelse med en central roll för forskningsfinansiering, inte minst för Södertörns högskola. Regeringen utser två av styrelsens ledamöter. På senare tid har frågor om lämpligheten för styrelseledamöter att göra egna placeringar i bolag som stiftelsen också placerar i uppmärksammats. Kain Röding uppger till Realtid den 28 maj 2023 att hon tvingats bort som ordförande för stiftelsen efter att ha trampat på för många ömma tår och feta plånböcker

Mot bakgrund av detta är jag intresserad av hur utbildningsminister Mats Persson har hanterat denna fråga men också vilken uppfattning ministern har i själva sakfrågan. 

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Mats Persson:

 

Hur bedömer ministern lämpligheten i att styrelseledamöter i en stiftelse där staten utser ledamöter gör både egna placeringar och stiftelseplaceringar i samma bolag? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:863 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)


Svar på fråga 2022/23:863 av Åsa Westlund (S)
Regeringens uppsiktsplikt gentemot Östersjöstiftelsen

Åsa Westlund har frågat mig hur jag bedömer lämpligheten i att styrelseledamöter i en stiftelse där staten utser ledamöter gör både egna placeringar och stiftelseplaceringar i samma bolag.

Östersjöstiftelsen utför ett viktigt arbete med forskningsfinansiering och en förutsättning för det är att kapitalförvaltningen sker på ett betryggande sätt. Stiftelsen är en egen juridisk person och en självständig aktör vars verksamhet och organisation regleras i stiftelsens stadgar. Enligt stadgarna handhas stiftelsens angelägenheter av en styrelse. Regeringen styr således inte stiftelsens löpande verksamhet utan styrelsen har endast att förhålla sig till stadgarna och det övriga regelverk som gäller för stiftelser.

Stockholm den 31 juli 2023

Mats Persson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.