Till innehåll på sidan

Regeringens satsning på arbetsmarknadsutbildning

Skriftlig fråga 2015/16:489 av Elisabeth Svantesson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2015-12-14
Överlämnad
2015-12-15
Anmäld
2015-12-16
Svarsdatum
2015-12-29
Sista svarsdatum
2015-12-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Arbetsmarknadsministern har i riksdagens kammare under hösten många gånger återkommit till hur man nu lägger om arbetsmarknadspolitiken och effektiviserar Arbetsförmedlingen. Resultaten för flera arbetsmarknadspolitiska program behöver förbättras, bland annat för arbetsmarknadsutbildning, skriver regeringen i budgetpropositionen för 2016. Samtidigt väljer regeringen att inte omfördela medel från den ineffektiva åtgärden.

Arbetsmarknadsutbildningarna är dyra och leder inte till att fler kommer i jobb. Förra året köpte Arbetsförmedlingen arbetsmarknadsutbildningar för 1,8 miljarder kronor. Enligt myndighetens egna utvärderingar har åtgärden i dag ingen som helst effekt på möjligheten att faktiskt få ett jobb. Regeringen belyser dessa problem i budgetpropositionen men tycks ändå inte se något behov av omfördelning av resurser. Man hänvisar i stället till att Arbetsförmedlingen inlett ett förändringsarbete. Dessa skattepengar skulle i stället kunna omfördelas till insatser med bättre sysselsättningseffekter.

Regeringen har tidigare aviserat att alla politiska beslut ska fattas mot bakgrund av om de leder till fler jobb eller inte.

Med anledning av ovanstående är min fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

Bedömer arbetsmarknadsministern att det finns anledning att omfördela medel från arbetsmarknadsutbildning till mer effektiva insatser?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:489 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2015/03249/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:489 av Elisabeth Svantesson (M) Regeringens satsning på arbetsmarknadsutbildning

Elisabeth Svantesson har frågat mig om jag bedömer att det finns anledning att omfördela medel från arbetsmarknadsutbildning till mer effektiva insatser.

Precis som Elisabeth Svantesson påpekar så har resultaten för arbetsmarknadsutbildning försämrats kraftigt, en nedgång som inleddes 2007. Arbetsförmedlingen har nu gjort en grundlig analys av orsakerna till de försämrade resultaten och vidtagit åtgärder för att vända utvecklingen. Regeringen följer detta arbete noga och förutsätter att det kommer att leda till att fler arbetsmarknadsutbildningar i högre grad leder till arbete.

En av de faktorer som Arbetsförmedlingen har identifierat som orsak till utvecklingen är den förra regeringens ensidiga styrning mot grupper som stod långt från arbetsmarknaden. Den innebar att utrymmet för arbetsförmedlarna att kunna erbjuda individuellt anpassat stöd var starkt begränsad. Regeringen har inlett ett arbete med att förändra styrningen av myndigheten, som i flera avseenden har varit alltför detaljerad. Inriktningen är att de arbetsmarknadspolitiska verktygen ska användas effektivt genom att rätt insats ska ges till rätt person vid rätt tidpunkt. Det är Arbetsförmedlingen som är bäst lämpad att fördela medel till de insatser som bedöms vara mest effektiva och ändamålsenliga för den enskilde arbetssökande.

Arbetsmarknadsutbildningen är ett viktigt komplement till de satsningar som regeringen gör inom den reguljära utbildningen. Syftet är att erbjuda korta, yrkesinriktade utbildningar för att förbättra kunskaperna hos de arbetssökande och kunna matcha dem mot lediga jobb.

Stockholm den 22 december 2015

Ylva Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.