Till innehåll på sidan

Regeringens samarbete med Danmark i samband med flyktingsituationen

Skriftlig fråga 2015/16:579 av Boriana Åberg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-07
Överlämnad
2016-01-07
Anmäld
2016-01-12
Svarsdatum
2016-01-20
Sista svarsdatum
2016-01-20
Besvarad
2016-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Kristina Persson (S)

 

På regeringens hemsida finns följande citat av ministern för strategi- och framtidsfrågor:

Flyktingsituationen berör oss ju alla och jag ser en väldigt stark uppslutning kring det nordiska samarbetet, både i denna fråga och andra frågor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Kristina Persson:

 

Hur ser det svensk-danska samarbetet kring flyktingsituationen ut?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:579 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/00200/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:579 av Boriana Åberg (M) Regeringens samarbete med Danmark i samband med flyktingsituationen

Boriana Åberg har frågat statsrådet Kristina Persson hur det svensk-danska samarbetet kring flyktingsituationen ser ut. Frågan har överlämnats till mig.

Sedan 30 år pågår ett nordiskt samarbete på asyl- och migrationsområdet i den nordiska samrådsgruppen på hög nivå för flyktingfrågor (NSHF). NSHF träffas en gång per år på ministernivå med förberedande tjänstemannamöten. Syftet är att utbyta erfarenheter och information samt diskutera migrationspolitiska frågor av gemensamt intresse. Inom NSHF kan arbetsgrupper på expertnivå inrättas. I dagsläget finns det två arbetsgrupper – en för återvändandefrågor och en för vidarebosättningsfrågor.

Regeringen har ett nära informationsutbyte med den danska regeringen både bilateralt och inom ramen för det nordiska samarbetet på asyl- och migrationsområdet. Under hösten 2015 har ett flertal möten mellan nordiska migrationsministrar med anledning av flyktingsituationen ägt rum inom ramen för NSHF. Senast den 6 januari träffade jag Inger Støjberg och ett nytt möte är redan inplanerat den 2 februari 2016. I den rådande situationen är det särskilt viktigt med täta kontakter mellan de nordiska länderna, inte minst mellan Sverige och Danmark.

Stockholm den 20 januari 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.