Regeringens klimathandlingsplan

Skriftlig fråga 2022/23:744 av Rickard Nordin (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2023-05-31
Överlämnad
2023-06-01
Anmäld
2023-06-02
Sista svarsdatum
2023-06-07
Svarsdatum
2023-06-14
Besvarad
2023-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Regeringen har under 2022 och 2023 fått berättigad kritik från i stort sett varenda tänkbar instans för sin bristande klimatpolitik. Miljöorganisationer, Klimatpolitiska rådet och även näringslivet är oroade över vad regeringen sysslar med.

Svaret från klimat- och miljöministern har varit att allt ska lösas i klimathandlingsplanen.

Min fråga till statsrådet Romina Pourmokhtari blir därför enkel:

 

Kommer regeringen att lämna en klimathandlingsplan i tid som konkret visar på hur Sverige kommer att nå samtliga klimatmål för såväl 2030 som 2040 och 2045?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:744 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)


Svar på fråga 2022/23:741 och 2022/23:744 av Rickard Nordin (C) Mål för konsumtionens klimatpåverkan och exportens klimatnytta samt Regeringens klimathandlingsplan

Rickard Nordin har frågat mig när regeringen kommer att lägga fram de förslag som Miljömålsberedningen enades om så att riksdagen kan fatta beslut om nya mål för konsumtionens klimatpåverkan och exportens klimatnytta. Rickard Nordin har också frågat mig om regeringen kommer att lämna en klimathandlingsplan i tid som konkret visar på hur Sverige kommer att nå samtliga klimatmål för såväl 2030 som 2040 och 2045?

Sveriges klimat- och miljöpolitik ska vara ambitiös. Svensk konkurrenskraft ska värnas. Vår gemensamma klimat- och miljöpolitik utgår från förvaltarskapstanken och strävar efter att hitta de mest kostnadseffektiva åtgärderna, som samtidigt inte skadar näringar och landsbygd. Med utgångspunkt i Sveriges utsläpp i relation till omvärlden är det viktigt att även ha ett globalt perspektiv. Politiken måste stämmas av mot forskningen samt baseras på fakta.

Miljömålsberedningen har utifrån sitt uppdrag levererat nya förslag för att ta Sverige framåt på klimatområdet. Det är en styrka för Sverige att vi kan bedriva ett brett förankrat parlamentariskt arbete på klimatområdet. Miljömålsberedningen har bland annat föreslagit mål för exportens klimatnytta och konsumtionens klimatpåverkan.

Regeringen har gett Statistiska centralbyrån i uppdrag att föreslå en metod för att följa upp statistik om exportens effekt på de globala utsläppen, med utgångspunkt i de förslag som Miljömålsberedningen har redovisat. Detta är ett viktigt underlag för vidare arbete med Miljömålsberedningens förslag. Övriga förslag från Miljömålsberedningen bereds nu i Regeringskansliet.

Den klimatpolitiska handlingsplanen tas fram enligt klimatlagen och lägger grunden för regeringens klimatpolitik under mandatperioden.

Stockholm den 9/6

Romina Pourmokhtari

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.