Till innehåll på sidan

Regeringens godkännande av vindkraftsparken Triton

Skriftlig fråga 2022/23:938 av Adrian Magnusson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-23
Överlämnad
2023-08-24
Anmäld
2023-08-31
Svarsdatum
2023-09-07
Sista svarsdatum
2023-09-07
Besvarad
2023-09-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

 

Vindkraftsbolaget OX2 meddelade den 16 augusti att Natura 2000-tillståndet för vindkraftsparken Triton utanför Ystads kust vunnit laga kraft. Allt som nu krävs för att vindkraftsparken ska kunna byggas är regeringens godkännande.

Vindkraftsparken kan producera motsvarande hälften av Skånes elkonsumtion på årsbasis och kan stå klar innan 2030, om besked om godkännande inte drar ut på tiden.

Min fråga till statsrådet Romina Pourmokhtari är därför:

 

När kan besked gällande godkännande av vindkraftsparken Triton väntas från regeringen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:938 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

KN2023/ 03797 Klimat- och näringslivsdepartementet Klimat- och miljöministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:938 av Adrian Magnusson (S)
Regeringens godkännande av vindkraftsparken Triton

Adrian Magnusson har frågat mig när besked gällande godkännande av vindkraftsparken Triton kan väntas från regeringen.

Utgångspunkten i regeringens hantering av ansökningar om tillstånd till havsbaserad vindkraft är att handläggningen ska ske skyndsamt, effektivt och utan att rättssäkerheten eftersätts. Även om regeringen arbetar målmedvetet för att effektivisera tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft är det viktigt att prövningen sker efter noggrant övervägande av samtliga frågeställningar i ansökningsärendena.

Vad gäller Adrian Magnussons fråga om när besked gällande godkännande av vindkraftsparken Triton väntas från regeringen kan jag i dag inte säga när regeringen kommer att fatta beslut i ärendet och inte heller föregripa regeringens kommande beslut. Det pågår naturligtvis ett internt arbete för att pröva de ansökningar som ligger på regeringens bord, däribland vindkraftsparken Triton.

Stockholm den 7 september 2023

Romina Pourmokhtari

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.