Till innehåll på sidan

Regeringens arbete med frågan om tidsomställningen

Skriftlig fråga 2022/23:528 av Adrian Magnusson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-05
Överlämnad
2023-04-05
Anmäld
2023-04-11
Svarsdatum
2023-04-12
Sista svarsdatum
2023-04-12
Besvarad
2023-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I flera år har frågan om slopandet av tidsomställningen till sommartid respektive vintertid diskuterats. Efter ett medborgarinitiativ i Finland år 2017 lyftes frågan till Europaparlamentet. Detta föranledde att EU-kommissionen tog tag i frågan och genomförde en enkät som alla medborgare i Europeiska unionen kunde svara på. EU-kommissionen och Europaparlamentet har därefter båda ställt sig positiva till att slopa tidsomställningen. Emellertid har frågan inte avgjorts av ministerrådet.Frågan väcker stort engagemang bland allmänheten. Det finns undersökningar som visar på ett starkt stöd för att slopa tidsomställningen. Det finns vidare uppgifter som tyder på att det sker fler olyckor i anslutning till tidsomställningen. Statskontoret har i sin rapport 2018:24 konstaterat att det finns både positiva och negativa effekter av tidsomställningen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Hur fortlöper statsrådets och regeringens arbete med frågan om slopandet av tidsomställningen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:528 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)


Svar på fråga 2022/23:528 av Adrian Magnusson (S)
Regeringens arbete med frågan om tidsomställningen

Adrian Magnusson har frågat mig hur mitt och regeringens arbete med frågan om slopandet av tidsomställningen fortlöper.

Alla EU:s medlemsstater ska enligt EU-rätten ha sommartid mellan den sista söndagen i mars till den sista söndagen i oktober. Denna ordning ifrågasattes 2018 av EU-kommissionen genom att den antog sitt förslag om att avskaffa de säsongsbaserade omställningarna av klockorna. Europaparlamentet intog under sin förra mandatperiod en positiv inställning till förslaget. För att tidsomställningarna ska avskaffas krävs dock att även ministerrådet delar denna hållning.

Diskussionerna inom ministerrådet pågår alltjämt. Den högsta aktiviteten rådde under åren 2018 och 2019. Under behandlingen har flera medlemsländer uppmuntrat EU-kommissionen att komplettera förslaget med en mer genomarbetad konsekvensanalys för att ge medlemsstaterna ett fullgott beslutsunderlag. Detta har dock ännu inte skett.

Stockholm den 12 april 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.