Regeringens arbete gällande gigarbetare

Skriftlig fråga 2022/23:867 av Adrian Magnusson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-07-19
Överlämnad
2023-07-19
Besvarad
2023-07-27
Svarsdatum
2023-07-27
Sista svarsdatum
2023-08-02
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L)

 

Sverige har och har länge haft människor som arbetat genom gig, så kallade gigarbetare. På senare år har denna sektor vuxit lavinartat, och allt fler människor som bor i Sverige försörjer sig genom så kallade gig. Vanligt är att detta sker genom utkörning av mat.

Försörjningen för dessa människor är osäker och bygger dels på att det finns andra människor som vill använda tjänsten i fråga, dels på att budet inte drabbas av sjukdom och har dugliga arbetsredskap, exempelvis en fungerande cykel. Flera artiklar i medierna har slagit larm om svåra arbetsvillkor i form av dålig arbetsmiljö och låga löner för matbuden. Det finns en stor risk för att dessa människor kommer att utgöra grunden för ett nytt slags proletariat i samhället.

Utvecklingen är oroande, och åtgärder krävs. Människor i Sverige ska ha löner som det går att leva på, trygga anställningsvillkor och en god arbetsmiljö.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson:

 

Vad gör ministern och regeringen för att förbättra arbetsvillkoren för landets gigarbetare och särskilt de som arbetar som så kallade matbud?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:867 besvarad av Statsrådet Paulina Brandberg (L)


Svar på fråga 2022/23:867 av Adrian Magnusson (S)
Regeringens arbete gällande gigarbetare

Adrian Magnusson har frågat arbetsmarknads- och integrationsministern vad ministern och regeringen gör för att förbättra arbetsvillkoren för landets gigarbetare och särskilt de som arbetar som så kallade matbud. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Alla som arbetar i Sverige ska ha goda arbetsvillkor och en säker arbetsmiljö, oavsett formen för arbetet. Dåliga arbetsvillkor hör inte hemma på den svenska arbetsmarknaden. Den svenska modellens förmåga till snabb omställning och anpassning gör att Sverige har goda förutsättningar att möta de förändringar som sker på arbetsmarknaden. Löner och villkor regleras i första hand av arbetsmarknadens parter. Att parterna tar ett stort ansvar för regleringen av arbetsmarknaden och anpassar villkoren efter förutsättningarna i olika branscher är en viktig del av den svenska modellen. Det gäller även för gigarbete, eller plattformsarbete som det också kallas.

Under det svenska ordförandeskapet har Sverige lett förhandlingarna i ministerrådet gällande ett direktiv som syftar till att förbättra arbetsvillkoren vid plattformsarbete. Förslaget till direktiv omfattar i huvudsak tre olika områden: förebyggande och adressering av felaktig klassificering av anställningsstatus, regler för algoritmisk verksamhetsledning samt förbättrad insyn och transparens gällande plattformsföretag.

Den 12 juni beslutade ministrarna i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) att anta det svenska förslaget till allmän riktlinje gällande direktivet om plattformsarbete. Det här gläder mig naturligtvis, eftersom det är ett viktigt steg på vägen mot bättre arbetsvillkor för plattformsarbetare, t.ex. matbud.

Stockholm den 27 juli 2023

Paulina Brandberg

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.