Regeringens akuta flyktingmiljarder

Skriftlig fråga 2015/16:821 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-17
Överlämnad
2016-02-17
Anmäld
2016-02-23
Svarsdatum
2016-02-24
Sista svarsdatum
2016-02-24
Besvarad
2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I höstas blev det klart att svenska kommuner och landsting skulle få dela på 9,8 miljarder för att kunna hantera, eller få hjälp med att hantera, uppkomna problem med migrationen. Detta skedde som ett resultat av en uppgörelse mellan delar av oppositionen och regeringen.

Redan inledningsvis var vi många som tänkte det vi  i dag ser vara ett faktum. Pengarna är naturligtvis ett välkommet tillskott i kommunerna, men de går i många fall inte alls till vad de är avsedda att gå till. I en kartläggning av Svenska Dagbladet visade det sig att man bland annat i Hedemora använt pengar till en isanläggning och till pensionsavräkningar.

I regeringens riktlinjer står det att pengarna kan "användas för bidrag till kommuners och landstings hantering av flyktingsituationen för att minska trycket på den kommunala ekonomin". Med dessa vaga riktlinjer kan det anses vara viktigt med en uppföljning, vilket dock inte regeringen tycks vara mån om.

Med hänvisning till ovanstående önskar jag att statsrådet Ardalan Shekarabi svarar på följande:

Anser statsrådet att det kan vara aktuellt att ha en uppföljning av vart de så kallade akuta flyktingmiljarderna går, och är statsrådet nöjd med hur kommuner och landsting använt pengarna?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:821 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Dnr Fi2016/00576/K

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:821 av Markus Wiechel (SD) Regeringens akuta flyktingmiljarder

Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att det kan vara aktuellt att ha en uppföljning av vart de så kallade flyktingmiljarderna går, och om jag är nöjd med hur kommuner och landsting använt pengarna?

Av regeringens proposition framgår att syftet med anslaget i fråga är att underlätta för kommuner och landsting att hantera den rådande flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande och minska trycket på den kommunala ekonomin. Stödet är generellt och inte riktat till någon specifik verksamhet. Generella statsbidrag ger stor frihet för kommuner och landsting att själva utforma sin verksamhet med utgångspunkt i medborgarnas behov, vilket är viktigt för att lösa flyktingsituationen på bästa sätt. En sådan frihet är en förutsättning för att den kommunala verksamheten ska kunna förnyas, effektiviseras och hålla hög kvalitet, särskilt när de ekonomiska resurserna befinner sig under press. Det generella statsbidraget ger kommuner och landsting ett ökat ansvar för sin verksamhet. Ansvar är en förutsättning för att kunna leverera god verksamhet.

Att stärka tilliten i samarbetet mellan stat och kommun är något vi alla tjänar på. När kommunerna och landstingen med anledning av flyktingsituationen tillförs nästan 10 miljarder kronor extra för att stärka verksamheten är det ett bra exempel på tillit mellan staten och den kommunala sektorn. Jag har noterat att enligt de tidningsuppgifter som Markus Wiechel refererar till är skola och socialtjänst något som flertalet av de kommuner som tillfrågats nämner att de kommer att lägga pengar på.

Stockholm den 23 februari 2016

Ardalan Shekarabi

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.