Till innehåll på sidan

Prövningen av arbetsförmågan vid slopandet av den bortre tidsgränsen

Skriftlig fråga 2015/16:659 av Lars-Arne Staxäng (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-20
Överlämnad
2016-01-21
Anmäld
2016-01-22
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

En kvalitetsuppföljning gjord av Försäkringskassan visar att 39 procent av de sjukskrivna med anställning inte bedömdes ha en nedsatt arbetsförmåga när de slog i taket efter 914 dagars sjukskrivning. Bland företagare var siffran ännu högre. Samtidigt vet vi att Försäkringskassan har misslyckats med att genomföra de så kallade 90- och 180-dagarsprövningarna.

Trots detta slopar nu regeringen den bortre tidsgränsen, och i praktiken innebär det att man som sjukskriven inte kommer att få sin arbetsförmåga prövad och att man inte kommer att få en kallelse från Arbetsförmedlingen. Detta är inte bara olyckligt för alla dem som inte får sin arbetsförmåga prövad, det är också mycket kostsamt för statskassan. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för den stora grupp som inte saknar arbetsförmåga men som i och med slopandet av bortre tidsgränsen nu inte kommer att kallas till Arbetsförmedlingen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:659 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2016/00452/SF

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:659 av Lars-Arne Staxäng (M) Prövningen av arbetsförmågan vid slopandet av den bortre tidsgränsen

Lars-Arne Staxäng har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att den stora grupp som inte saknar arbetsförmåga men som i och med slopandet av bortre tidsgränsen nu inte kommer att kallas till Arbetsförmedlingen.

Lars-Arne Staxäng pekar på brister som Försäkringskassan själv uppmärksammat genom en kvalitetsuppföljning. Förutom det som frågeställaren nämner visar rapporten att för cirka en tredjedel av dem som har blivit utförsäkrade hade inte behovet av rehabilitering klarlagts före utförsäkringen. Samtidigt visar Arbetsförmedlingens uppföljningar att många av dem som utförsäkrats har varit för sjuka för att delta i Arbetsförmedlingens insatser på något meningsfullt sätt.

Jag delar självfallet uppfattningen att den som är i sjukförsäkringen och har en arbetsförmåga så fort som möjligt ska få stöd tillbaka till arbete.

Regeringen har i budgeten för 2016 tillskjutit betydande resurser till Försäkringskassan för att stärka handläggningen vid myndigheten. Försäkringskassan har även den 12 november 2015 getts ett uppdrag med denna innebörd. Syftet är att öka kvalitén i Försäkringskassans bedömningar av sjukskrivnas arbetsförmåga och deras behov och möjligheter till rehabilitering och omställning.

För min del anser jag det inte vara en rimlig utgångspunkt att det ska behövas en bortre tidsgräns efter två och ett halvt års sjukskrivning för att uppmärksamma de personer som har en arbetsförmåga och som är i behov av stöd för att komma tillbaka till arbete. Det måste vara möjligt att göra det betydligt tidigare. Det är detta som är ledstjärnan i regeringens politik.


Stockholm den 27 januari 2016

Annika Strandhäll

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.