Privata jetplan på Bromma flygplats

Skriftlig fråga 2022/23:571 av Daniel Helldén (MP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-18
Överlämnad
2023-04-19
Anmäld
2023-04-20
Svarsdatum
2023-04-26
Sista svarsdatum
2023-04-26
Besvarad
2023-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

Nyligen förbjöd Europas tredje största flygplats, Schiphol i Amsterdam, privata jetflygplan. Den huvudsakliga anledningen till detta förbud är de enorma utsläpp som skapas av privatflyg. Nyligen visade en rapport att privata jetflyg släpper ut ungefär 40 gånger mer per person jämfört med vanligt flygresande. 

Det rödgröna styret i Stockholms stad kräver därför att regeringen, på samma sätt som i Amsterdam, förbjuder privata jetflygplan på Bromma flygplats. Regeringen har ännu inte uttalat sig i denna fråga.

Jag skulle därför vilja ställa följande fråga till statsrådet Andreas Carlson: 

 

Vill statsrådet och regeringen förbjuda privata jetflyg på Bromma flygplats?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:571 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)


Svar på fråga 2022/:571 av Daniel Helldén (MP) Privata jetplan på Bromma flygplats

Daniel Helldén har frågat mig om jag och regeringen vill förbjuda privata jetflyg på Bromma flygplats.

Bromma flygplats har stor betydelse för tillgängligheten för såväl Stockholmsområdet som för övriga landet, vilket betyder att flygplatsen är viktig för t.ex. näringslivet och företagandet. Flygplatsverksamheten vid Bromma flygplats drivs av statligt helägda Swedavia AB (Swedavia). Enligt statens ägarpolicy ansvarar styrelsen i ett bolag med statligt ägande för att bolaget sköts på ett föredömligt sätt inom de ramar som riksdagen har beslutat om i bolagets uppdrag, lagstiftningen samt statens ägarpolicy.

Swedavia bedriver ett mycket ambitiöst miljöarbete. Sedan 2020, då Swedavia nådde målet om noll fossila koldioxidutsläpp i den egna flygplatsverksamheten, fortsätter bolaget att bidra till minskandet av fossila drivmedel och fossil energi i hela värdekedjan. Frågor som rör Swedavias avtal med kunder, t.ex. sådana som använder privata jetflyg, är operativa frågor för bolagets styrelse och ledning att hantera.

Stockholm den 25 april 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.