Prioriteringar i luftrummet

Skriftlig fråga 2022/23:822 av Kadir Kasirga (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-26
Överlämnad
2023-06-27
Besvarad
2023-07-11
Sista svarsdatum
2023-07-11
Svarsdatum
2023-07-11
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

En drönare är en obemannad luftfarkost, även kallad förarlöst plan eller UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Den är ett motorförsett luftfartyg utan pilot ombord som kan flyga autonomt eller fjärrstyras.

Användningen av drönare har ökat kraftigt i Sverige det senaste decenniet. Hittills har drönare mest använts för övervakning, fotografering och som underhållning. Men när de blir mer effektiva kan de även användas som transportmedel för resenärer och gods. Drönarna har blivit större, snabbare och starkare, och därför är det viktigt att ha ordning och reda i luftrummet. Regeringen bör verka för att anpassa reglerna för hållbara transporter med drönare. 

Den 16 och 21 juni 2023 rapporterade TV4 Nyheter och SVT Nyheter om ett fall på Värmdö i Stockholmsregionen där har det uppstått en konflikt om prioritering i luftrummet. En privat aktör på Värmdö har fått tillstånd från Transportstyrelsen att leverera bröd, mjölk och mat med drönare till skärgården. 

Vi välkomnar dessa initiativ som underlättar för den vardagliga handeln. Men i rapporteringen från nyheterna från TV4 och SVT framgår att en person har avlidit på grund av hjärtstopp av stor sannolikhet för att ambulanshelikoptern hade fått vänta längre än fem minuter för tillstånd på grund av drönartrafik som levererade mjölkpaket eller bröd. Det här fallet visar att det behövs ett förtydligande från politiskt håll när det gäller prioriteringar i luftrummet. 

Självklart ska våra livsviktiga samhällsfunktioner ha företräde i luftrummet, och det måste alltid gå före leverans av vardagliga livsmedel med drönare. Enligt rapporteringarna från massmedier fortgår projektet med drönare över det aktuella området. Den normala reaktionen borde ha varit att stoppa projektet för att göra en risk- och konsekvensanalys eftersom det har uppstått en konflikt om företräde till luftrummet.  

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

 

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att säkerställa att våra livsviktiga samhällsfunktioner, till exempel ambulanshelikopter och polishelikopter, prioriteras i luftrummet före en privat aktör som sköter matleveranser med hjälp av drönare? 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:822 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/ 02814 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:822 av Kadir Kasirga (S)
Prioriteringar i luftrummet

Kadir Kasirga har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att säkerställa att våra livsviktiga samhällsfunktioner, till exempel ambulanshelikopter och polishelikopter, prioriteras i luftrummet före en privat aktör som sköter matleveranser med hjälp av drönare.

Frågan är ställd mot bakgrund av medieuppgifter om att en person skulle ha avlidit i Värmdö på grund av att ambulanshelikoptern inte tillåtits att flyga i området. Transportstyrelsen som är tillsynsmyndigheten för luftrum har frågat Region Stockholm och kommit fram till att uttalandet i media har tagits ur sitt sammanhang. Det aktuella dödsfallet ska ha skett inom ett militärt restriktionsområde under en militär flygövning. Det är således en annan händelse.

Det är för det aktuella restriktionsområde ingen skillnad i hantering jämfört med andra restriktionsområden för civila eller militära verksamheter, tillfälliga eller mer permanenta. Statsluftfart och samhällsviktigt flyg med räddningsuppdrag har alltid prioritet. I beslutet om det tillfälliga restriktionsområdet är statsluftfart och samhällsviktigt flyg också undantagna från restriktionerna.

Det bör även lyftas fram att det samhällsviktiga flygets behov beaktas i de villkor som knyts till beslutet. Krav ställs på drönaroperatören att upprätta ständigt passade kontaktvägar till flygtrafikledningen för att omedelbart kunna avbryta sin verksamhet i de fall undantagen trafik behöver trafikera området. Drönaroperatören ska heller inte ta luftrummet i anspråk mer än vad som är absolut nödvändigt. Beslutet och villkoren till det signalerar tydligt att undantagen trafik, alltså statsluftfart och samhällsviktig trafik, är prioriterad både på taktisk och operationell nivå.

Stockholm den 7 juli 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.