Politiska fångar på Kuba

Skriftlig fråga 2022/23:909 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-09
Överlämnad
2023-08-10
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-24
Sista svarsdatum
2023-08-24
Besvarad
2023-08-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

I skrivande stund sitter 1 047 människor fängslade på Kuba, enbart på grund av att den totalitära regimen ser dem som ett hot mot sin förtryckarideologi. Det rör sig om politiska fångar, varav merparten är individer från civila familjer som inte är anslutna till eller politiskt aktiva i någon grad.

Enligt organisationen Political Defenders ligger nu antalet politiska fångar i landet i snitt på 17 nya per månad (14 hittills i juli) vilket innebär en tredubbling av antalet fångar på fem år. Efter en granskning av hundratals fall, bland vilka merparten valdes ut slumpmässigt, står det klart att samvetsfångar och/eller politiska fångar torteras skoningslöst, varje dag. Det rör sig således inte bara om att hålla människor med obekväma åsikter inlåsta utan även att bryta ned dem och skrämma allmänheten till underkastelse. Därtill står det klart att de fångar som drabbas hårdast av denna tortyr är minderåriga, ungdomar, kvinnor och hbt-personer.

Utrikesministern har tidigare fått svara på en rad frågor rörande regeringens agerande gentemot Kuba i form av exempelvis engagemangspolitiken, i synnerhet kopplat till PDCA, det skamfyllda avtalet mellan EU och Kuba. Nu önskas dock svar i en annan dimension, för att komma åt det statssanktionerade kubanska förtrycket.

Mot bakgrund av detta önskas utrikesminister Tobias Billström svara på följande fråga:

 

Vilka internationella kontakter har ministern haft, och vilka åtgärder har ministern vidtagit, för att samla det internationella samfundet i syfte att få den kubanska regimen att släppa sina politiska fångar?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:909 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/ 11166 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:909 av Markus Wiechel (SD)
Politiska fångar på Kuba

Markus Wiechel har frågat mig vilka internationella kontakter jag har haft, och vilka åtgärder jag har vidtagit, för att samla det internationella samfundet i syfte att få den kubanska regimen att släppa sina politiska fångar.

Situationen för de politiska fångarna i Kuba är oerhört bekymmersam. De rapporter som nu kommer om tortyr i kubanska fängelser är oroväckande. Sverige verkar alltid för demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Kuba utgör inget undantag. Det kan konstateras att situationen i landet, särskilt vad gäller politiska fångar, inte har blivit bättre, trots insatser från såväl Sverige som EU, för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i landet. I november 2023 kommer en fördjupad och specifik diskussion om mänskliga rättigheter att äga rum då EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter Eamon Gilmore reser till Kuba för att leda EU:s årliga mänskliga rättigheter-dialog med Kuba. Frågan om de politiska fångarna bör vara central i denna dialog.

Sverige har en stark röst i frågor om mänskliga rättigheter och har flera gånger lyft frågan om de politiska fångarna med kubanska företrädare. Sverige är också aktiva i att inom EU-samarbetet vara tydliga med att nuvarande engagemangspolitik med Kuba inte har gett önskad effekt. Som en del i detta kan noteras bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssells svar på fråga 2022/23:598 av Björn Söder om EU:s stöd till organisationer på Kuba och PDCA-avtalet finns det skäl som talar för en översyn av EU:s engagemangspolitik och PDCA-avtalet, inklusive EU:s bistånd till Kuba.

Stockholm den 24 augusti 2023

Tobias Billström – –

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.