Till innehåll på sidan

Politiska fångar i Myanmar (Burma)

Skriftlig fråga 2021/22:1818 av Roger Haddad (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-07-26
Överlämnad
2022-07-26
Besvarad
2022-08-10
Sista svarsdatum
2022-08-10
Svarsdatum
2022-08-10
Anmäld
2022-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Nyheter från Myanmar (Burma) bekräftar återigen hur den styrande militären behandlar oppositionens företrädare. Utöver Aung San Suu Kyi som dömts till olika påhittade brott har regimen fängslat flera viktiga företrädare för demokratirörelsen. Nyligen nåddes vi av de ofattbara nyheterna att militären och de styrande dödat flera politiska fångar, däribland Ko Jimmy, en av 88-rörelsens främsta demokratiaktivister som under lång tid verkat för en fredlig utveckling. Jag träffade Jimmy i Burma 2012 och situationen för de politiska fångarna var redan då ett stort problem.

Situationen i Myanmar har efter några års stabilitet där Aung San Suu Kyi fick möjlighet att leda landet återigen kastats in i en osäker framtid där militären tagit kliv framåt på bekostnad av demokratiskt folkvalda representanter. Det är också förhållandevis tyst ifrån Aseanländerna.

Sverige har haft en viktig roll i området och måste återigen ta på sig en ledartröja här.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesministern följande:

Avser regeringen ta kontakt med styret i Myanmar (Burma) för att dels lämna en protest, dels fortsätta kräva demokratiska reformer?

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1818 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

UD2022/ 11267 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1818 av Roger Haddad (L)
Politiska fångar i Myanmar (Burma)

Roger Haddad har frågat mig om regeringen avser ta kontakt med styret i Myanmar för att lämna en protest efter att fyra politiska fångar avrättats och för att kräva demokratiska reformer.

Regeringen ser fortsatt med mycket stor oro på den allvarliga situationen i Myanmar och militärens urskillningslösa våld mot civilbefolkningen och omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Jag fördömde avrättningarna av de fyra politiska fångarna Phyo Zeya Thaw, Kyaw MinYu ”Ko Jimmy”, Aung Thura Zaw och Hla Myo Aung precis efter att vi fått information om att de ägt rum. Tillsammans med övriga EU-länder har vi också publicerat ett gemensamt uttalande där vi fördömt avrättningarna och juntans agerande.

Regeringen har ingen direkt kontakt med regimen, eftersom detta skulle riskera att legitimera den styrande militärjuntan. Genom vårt arbete inom EU och FN och genom vårt omfattande bistånd till Myanmar verkar vi för demokratiska reformer och respekt för mänskliga rättigheter.

Stockholm den 2 augusti 2022

Ann Linde

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.