Polisens information till allmänheten

Skriftlig fråga 2015/16:627 av Pia Hallström (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-15
Överlämnad
2016-01-15
Anmäld
2016-01-19
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

 

Det har nyligen framkommit uppgifter om tillfällen där flickor ofredats av grupper av unga män. Det handlar bland annat om en ungdomsfestival i Stockholm, under nyårsnatten i Kalmar och även i min egen hemstad Karlstad.

I samband med ungdomsfestivalen i Stockholm har polisen i sin rapportering till allmänheten inte informerat om att några sexuella ofredanden har förekommit. Enligt uppgifter i medierna har en polischef motiverat det med att polisen inte velat informera om brotten eftersom de varit rädda för att uppfattas som främlingsfientliga, då de misstänkta gärningsmännen varit flyktingungdomar.

Rikspolischefen har sagt att man ska gå till botten med detta och att det ska utredas, vilket är nödvändigt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att den information som polisen ger till allmänheten är korrekt?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:627 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/00395/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:627 av Pia Hallström (M) Polisens information till allmänheten

Pia Hallström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att den information som polisen ger till allmänheten är korrekt.

Såsom jag har redogjort för i tidigare frågesvar har det framkommit att unga kvinnor under 2014 och 2015 har utsatts för ofredanden och övergrepp vid festivalen We are Sthlm och att det skett under omständigheter som försvårat möjligheten att identifiera och gripa gärningsmännen. Att kvinnor utsätts för sådana gärningar är oacceptabelt men tyvärr inte ovanligt. Förekomsten av sådana övergrepp är ett samhällsproblem som ska bekämpas och det är därför viktigt att alla sådana brott polisanmäls. Utöver polisiära insatser krävs en ökad medvetenhet och förebyggande insatser i hela samhället och av alla relevanta aktörer.

Det är Polismyndighetens sak att bedöma vad som är relevant att kommunicera till allmänheten när det gäller händelser som inträffar i anslutning till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. När myndigheten väljer att kommunicera är det en självklarhet att det ska ske sakligt och neutralt. Informationen som lämnas ska inte bryta mot förundersökningssekretess eller på annat sätt åsidosätta grundläggande rättsäkerhetsprinciper.

Det är för tidigt att dra några slutsatser om händelserna vid festivalen och om vilka felaktigheter som eventuellt har begåtts av Polismyndigheten. Jag välkomnar därför rikspolischefens besked om att låta utreda frågan grundligt. I det sammanhanget är det rimligt att beakta frågan om det är så att brott som begås mot män respektive kvinnor behandlas olika i den externa kommunikationen.

Med en sådan utredning som grund är det därefter möjligt att analysera behovet av att vidta ytterligare åtgärder. Jag kommer att följa frågan nära.

Stockholm den 27 januari 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.