Polisens arbetsmiljö

Skriftlig fråga 2015/16:763 av Thomas Finnborg (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-02-08
Överlämnad
2016-02-09
Anmäld
2016-02-10
Svarsdatum
2016-02-17
Sista svarsdatum
2016-02-17
Besvarad
2016-02-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Situationen i vissa av Sveriges förorter har varit problematisk under en lång tid. Fler poliser utsätts för hot, våld och hat när de försöker ingripa vid brott i vissa av förorterna. Det är djupt oroande och upprörande att det finns människor i vissa av förorterna som med berått mod attackerar poliser med olika tillhyggen och verbala attacker.

Uppgifter har förekommit om att ligister sätter bilar i brand och gör regelrätta bakhåll mot polisen. Konsekvenserna av att jobba i en extremt hektisk arbetsmiljö är allvarliga. Rapporter gör gällande att många poliser drabbats av PTSD – posttraumatiskt stressyndrom. Poliser som blivit utsatta för hot vågar ibland inte vittna inför domstol. Det finns även rapporter där det framgår att boende i vissa förorter inte vågar prata med polisen av rädsla för hot och våld.

Framväxten av parallella samhällen har blivit markant i vissa av Sveriges förorter.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet vad statsrådet och regeringen gör för att arbetssituationen för polisen ska underlättas.

Svar på skriftlig fråga 2015/16:763 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/ 01189/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:763 av Thomas Finnborg (M) Polisens arbetsmiljö

Thomas Finnborg har frågat mig vad jag och regeringen gör för att arbetssituationen för polisen ska underlättas.

Den 5 februari genomförde jag ett rundabordssamtal med så kallad blåljuspersonal för att ta upp frågan om deras arbetssituation och vad som kan förbättra denna. Under vårt samtal framfördes ett antal konkreta förslag på åtgärder, bl.a. förtroendeskapande åtgärder som jag tror kan leda till goda initiativ. Ett exempel är Räddningstjänsten i Malmö som på några få år har vänt en mycket negativ utveckling och nu kan arbeta med goda förutsättningar även i utsatta områden. Vi beslutade också om ett uppföljande möte längre fram.

Det är inte acceptabelt att blåljuspersonal utsätts för hotfulla situationer eller möts av exempelvis våld och stenkastning. Det finns också indikationer på att våldet blivit grövre i vissa områden, och i ett fall har en handgranat kastats mot ett polisfordon. Samhällsföreträdare måste kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att utsättas för hot och våld.

En grundläggande förutsättning för att kunna motverka en negativ utveckling i dessa områden är kunskap om vilka åtgärder som är verksamma. Regeringen har därför gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att kartlägga åtgärder mot kriminalitet och för ökad trygghet i socialt utsatta områden. Uppdraget omfattar även att studera vilka åtgärder som kan bidra till att stärka relationen mellan befolkningen och rättsväsendet, liksom mellan befolkningen och övriga myndigheter och aktörer som medverkar i det brottsförebyggande arbetet. För att ta ett kraftfullt grepp om organiserad brottslighet i utsatta områden har regeringen dessutom gett Polismyndigheten och elva andra myndigheter i uppdrag att samverka mot organiserad brottslighet på lokal nivå. Detta arbete ska riktas särskilt mot organiserad brottslighet i utsatta områden.

Regeringen har vidtagit åtgärder med anledning av den situation som finns i vissa områden och problematiken med hot och våld mot blåljuspersonal är en del av detta arbete. Detta kommer även fortsättningsvis att vara en prioriterad fråga för mig och regeringen.

Stockholm den 17 februari 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.