Till innehåll på sidan

Personrån i Uppsala

Skriftlig fråga 2016/17:836 av Marta Obminska (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2017-02-13
Överlämnad
2017-02-14
Anmäld
2017-02-15
Svarsdatum
2017-02-22
Sista svarsdatum
2017-02-22
Besvarad
2017-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Allt fler personrån genomförs i Uppsala. Enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet polisanmäldes 121 personrån i Uppsala under år 2016, vilket är ökning sedan år 2015, då 106 personrån anmäldes och år 2014, då 89 anmälningar rapporterades. Detta är en oroande utveckling.

Polisen uppger att minst ett nittiotal ensamkommande ungdomar i Uppsala använder heroin och att dessa misstänks ligga bakom en stor del av personrånen för att de måste finansiera sitt missbruk. Personrånen utförs även av marockanska vagabonderande gatubarn.

Heroin är starkt vanebildande. Heroinproblemen har i synnerhet ökat kring Resecentrum i Uppsala, och ökningen har skett sedan i somras. Narkotika byter ägare i parkeringshus, hissar och prång. Hela rättsväsendet i Uppsala drabbas av narkotikaproblemen och rånen som ungdomarna genomför. Arbetsanhopningen är mycket bekymmersam för polisen i Uppsala. Dessutom innebär rånen och narkotikamissbruket att Uppsalabornas både upplevda och faktiska trygghet minskar.

Jag vill därför fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vad avser statsrådet att inom ramen för sitt ansvarsområde i regeringen göra för att narkotikamissbruket hos unga ensamkommande samt personrånen i Uppsala ska minska och upphöra?

Svar på skriftlig fråga 2016/17:836 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:836 av Marta Obminska (M) Personrån i Uppsala

Marta Obminska har frågat mig vad jag, inom ramen för mitt ansvarsområde, avser göra för att narkotikamissbruket hos unga ensamkommande samt personrånen i Uppsala ska minska.

Narkotika innebär stora risker för människors liv och hälsa. Det är särskilt viktigt att barn och unga inte utvecklar ett missbruks- eller beroendeproblem som kan vara mycket svårt att ta sig ur. Narkotikasituationen och problematiken skiljer sig åt i landet. Mot den bakgrunden ser också Polismyndighetens arbete olika ut i regionerna. Utöver riktade insatser mot organiserad narkotikahandel genomför Polismyndigheten en mängd åtgärder mot narkotika, t.ex. riktad patrullering, ökad synlighet på utsatta platser, orossamtal och sociala insatsgrupper för ungdomar på glid. En viktig del i Polismyndighetens arbete är samverkan med kommuner, landsting och skolor.

För ett år sedan redogjorde regeringen för en förnyad och fortsatt strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) för perioden 2016-2020. Med det tar regeringen nya steg för att öka engagemanget och aktiviteten inom området. Ett mål är att antalet barn och unga som börjar använda eller använder narkotika successivt ska minska och en viktig del i det är det förebyggande arbetet.

Den straffrättsliga regleringen har en central roll i narkotikabekämpningen. I juli 2016 infördes det nya brottet synnerligen grovt narkotikabrott. Bakgrunden var bl.a. att regeringen anser att vissa gärningar bör bedömas strängare än tidigare. Exempel på sådana gärningar är när narkotika i större omfattning erbjuds ungdomar utan betalning i syfte att skapa en ny kundkrets. För detta brott döms till fängelse i lägst sex och högst tio år.

För att färre brott ska begås finns det ett behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Vi ska skapa bättre förutsättningar för det här arbetet. Regeringen har därför lanserat en satsning på brottsförebyggande arbete och en nationell samordnare ska tillsättas. Även Brottsförebyggande rådets förebyggande verksamhet har förstärkts och regeringen har avsatt medel för inrättandet av regionala brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna. Sammantaget handlar det om ett extra tillskott på 40 miljoner kronor årligen till det brottsförebyggande arbetet.

Regeringen arbetar således aktivt med så väl bekämpningen av narkotika som brottsförebyggande åtgärder.

Stockholm den 22 februari 2017

Anders Ygeman

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.