Passhanteringen inom Polismyndigheten

Skriftlig fråga 2015/16:1112 av Anders Hansson (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-14
Överlämnad
2016-04-14
Anmäld
2016-04-15
Svarsdatum
2016-04-27
Sista svarsdatum
2016-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

För att man ska kunna företa en resa främst utanför EU men i dagsläget, efter införandet av id-kontroller, även innanför EU:s gränser krävs erforderliga resehandlingar.

Den bästa resehandlingen och den resehandling som många medborgare väljer att använda sig av är passet. I dag utfärdas alla pass på Polismyndighetens passexpeditioner.

Oroväckande rapporter har dock inkommit till oss riksdagsledamöter att möjligheterna att få ett pass utfärdat inom rimlig tid hos Polismyndigheten har försämrats drastiskt. Väntetiden för att få ett pass utfärdat kan på sina håll i vårt land nu vara nästan två tre månader.

Behovet att ha ett giltigt pass har således med anledning av åtgärder vidtagna av regeringen ökat rejält, medan möjligheten att få ett pass utfärdat i rimlig tid minskat  i samma utsträckning.

Min fråga till statsrådet är med anledning av ovanstående:

 

Hur ser handläggningstiden ut på passexpeditionerna runt om i Sverige, och vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta i syfte att säkerställa att pass kan utfärdas i rimlig tid till samtliga av Sveriges invånare?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1112 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/03095/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1112 av Anders Hansson (M) Passhanteringen inom Polismyndigheten

Anders Hansson har frågat mig hur handläggningstiden ser ut på passexpeditionerna runt om i Sverige, och vilka åtgärder jag ämnar vidta i syfte att säkerställa att pass kan utfärdas i rimlig tid till samtliga av Sveriges invånare.

Under 2015 utfärdades över 1,5 miljoner pass av Polismyndigheten. Som Anders Hansson skriver kan införandet i januari 2016 av id-kontroller från Danmark till Sverige ha medfört att fler personer väljer att använda pass för att styrka sin identitet. Det är inte osannolikt att detta har ökat trycket på passexpeditionerna sedan införandet av id-kontrollerna.

Det är Polismyndighetens ansvar att se till att handläggningstiderna för pass är rimliga genom att disponera resurser ändamålsenligt och tillhandahålla tekniska lösningar som underlättar och effektiviserar handläggningen. Enligt uppgifter från Polismyndigheten är väntetiderna för passansökan på vissa håll i landet långa, vilket givetvis är beklagligt.

Jag utgår ifrån att Polismyndigheten vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa att svenska medborgare kan få sina pass inom rimlig tid. Jag kommer fortsatt att följa polisens arbete i denna fråga.

Stockholm den 27 april 2016

Anders Ygeman

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.