Översyn av Arbetsförmedlingen

Skriftlig fråga 2015/16:1035 av Christian Holm Barenfeld (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-29
Överlämnad
2016-03-30
Anmäld
2016-04-05
Svarsdatum
2016-04-06
Sista svarsdatum
2016-04-06
Besvarad
2016-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

I januari förra året beslutade arbetsmarknadsministern att avsluta den av alliansregeringen tillsatta översynen av Arbetsförmedlingen. I ett tillkännagivande till regeringen krävde sedan riksdagen att översynen skulle återupptas. Bland annat skulle översynen titta på möjligheterna för Arbetsförmedlingen att konkurrensutsättas i vissa delar.

I tillkännagivandet från arbetsmarknadsutskottet står att utredaren ska utreda möjligheten och lämpligheten i att konkurrensutsätta vissa delar av Arbetsförmedlingens verksamhet som inte utgörs av myndighetsutövning.

Förutom att direktiven för den nya utredningen drar ut på tiden vägrar arbetsmarknadsministern, i SvD den 16 mars, svara på huruvida man kommer att titta på delen med konkurrensutsättning. Jag passar på det till vidare, säger arbetsmarknadsministern. 

Med anledning av ovanstående är min fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

När avser arbetsmarknadsministern att presentera direktiven för översynen av Arbetsförmedlingen, och kommer de att innehålla delarna om möjligheten för Arbetsförmedlingen att konkurrensutsättas i vissa delar av verksamheten?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1035 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Dnr A2016/00761/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1035 av Christian Holm Barenfeld (M) Översyn av Arbetsförmedlingen

Christian Holm Barenfeld har frågat mig när jag avser att presentera direktiven för översynen av Arbetsförmedlingen och om de kommer att innehålla delarna om möjligheten för Arbetsförmedlingen att konkurrensutsättas i vissa delar av verksamheten.

Avsikten är att regeringen ska tillsätta en ny utredning före sommaren 2016. Privata aktörers roll i arbetsmarknadspolitiken är en naturlig del av vad utredningen bör analysera. Beredning av direktiv och hur utredningens uppdrag ska utformas pågår inom Regeringskansliet.

Stockholm den 6 april 2016

Ylva Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.