Övergrepp på MR-försvarare i Colombia

Skriftlig fråga 2015/16:1031 av Jens Holm (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-03-23
Överlämnad
2016-03-24
Sista svarsdatum
2016-03-30
Anmäld
2016-04-05
Svarsdatum
2016-04-05
Besvarad
2016-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I dag, den 23 mars 2016, skulle ett fredsavtal ha undertecknats mellan colombianska regeringen och Farcgerillan. Undertecknandet kommer att ske något senare och förhandlingarna i Havanna, Kuba, fortsätter därför. Jag vill tacka utrikesministern för svar på min tidigare fråga i ärendet (2014/15:93). Sedan dess har fredsförhandlingarna avancerat och det är mycket glädjande att en verklig fredsprocess är inom räckhåll och att det långa inbördeskriget i Colombia äntligen kan få ett slut. Sverige borde i framtiden kunna spela en mer aktiv roll i hur fredsavtalet ska implementeras i Colombia.

Men samtidigt som fredsförhandlingarna i Havanna har gått framåt har dessvärre angreppen på människorättsförsvarare och sociala ledare ökat. Framför allt mot dem som manifesterat sitt stöd för fredsprocessen, krävt återbördande av jord och mot miljöaktivister. I den senaste rapporten från FN:s högkommissaries kontor för mänskliga rättigheter i Colombia var antalet mord på MR-försvarare under 2015 högre än medelvärdet för de 20 år som kontoret fört denna statistik. Enligt organisationen Somos Defensores har mellan juli 2012 – en månad innan fredssamtalen startade – och december 2015 minst 1 865 angrepp på MR-försvarare registrerats, varav 287 varit mord. Det är mycket oroande att paramilitära grupper fortsätter att hota, förfölja och mörda människor. Det är uppenbart att skyddet av människorättsorganisationernas medlemmar samt sociala ledare i dag är otillräckligt.

Jag förväntar mig att den svenska regeringen trycker på den colombianska regeringen och kräver rättsprocesser mot förövarna av övergreppen samt ett bättre skydd för Colombias modiga försvarare av de mänskliga rättigheterna. Jag förväntar mig också att utrikesministern, när det är lämpligt, offentligt fördömer det ökande våldet mot Colombias sociala ledare och MR-förkämpar.

Med anledning av att ett fredsavtal är nära förestående och att implementeringen av detta kommer att bli ett omfattande och viktigt arbete i Colombia vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström följande:

Kommer den svenska regeringen, inom ramen för det bilaterala utvecklingssamarbetet med Colombia, att konsultera det colombianska civilsamhället för att få veta deras behov och prioriteringar inför fredsavtalets implementering?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1031 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1031 av Jens Holm (V) – Övergrepp på MR-försvarare i Colombia

Jens Holm har frågat mig om regeringen konsulterat det colombianska civilsamhället för att få veta deras behov och prioriteringar inför fredsavtalets implementeringar.

Jens Holm noterar i sin fråga att det fredsavtal som skulle undertecknats, mellan colombianska regeringen och FARC-gerillan, den 23 mars sköts på framtiden då förhandlingar fortfarande pågår. Allt tyder likväl på att ett förhandlingsavslut är relativt nära förestående. Utsikterna att den långvariga interna väpnade konflikten i Colombia snart kan få ett slut stärktes också av nyheten den 30 mars att den colombianska regeringen inlett förhandlingar med den mindre gerillan ELN.

Sverige arbetar sedan länge med att verka för fred, och bidra till att förbättra situationen för de mänskliga rättigheterna i Colombia. I det svenska utvecklingssamarbetet med Colombia står mänskliga rättigheter i förgrunden. Regeringen har under våren inlett arbetet med en ny strategi för det bilaterala utvecklingssamarbetet med Colombia. Utgångspunkten för strategin är att svenskt bistånd även fortsatt ska utgöra ett stöd för fred och säkerhet, för stärkt demokrati och jämställdhet samt respekt för de mänskliga rättigheterna i Colombia.

Ambassaden i Bogotá för löpande dialog med både våra svenska och colombianska partners på plats i Colombia om MR-situationen i landet.

Under framtagandet av förslag till ny strategi har ambassaden i Bogotá konsulterat det colombianska civila samhället för att utbyta information om det politiska läget i landet, om fredsprocessen samt på vilket sätt det civila samhället kan stödja fredsavtalets genomförande i olika delar i landet, inte minst på platser där det civila samhället har och kan spela en nyckelroll genom sin mångåriga närvaro och trovärdighet. Ambassaden har i samtal med colombianska regeringsföreträdare och myndigheter även framhållit vikten av det civila samhället som en positiv förändringsaktör i genomförandet av ett fredsavtal.

Stockholm den 5 april 2016

Margot Wallström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.