Ostkustbanan

Skriftlig fråga 2018/19:86 av Lars Beckman (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2019-01-31
Överlämnad
2019-01-31
Anmäld
2019-02-01
Svarsdatum
2019-02-06
Sista svarsdatum
2019-02-06
Besvarad
2019-02-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Ostkustbanan norr om Dalälven har Sveriges längsta sträcka för enkelspår. Det orsakar stora kapacitetsproblem för järnvägen till och från norra Sverige. Det är en viktig järnvägssträcka för både gods- och persontrafik. I regeringsförklaringen angavs att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas och att järnvägen i norra Sverige ska byggas ut under mandatperioden.

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att motverka kapacitetsbristen på Ostkustbanan?

Svar på skriftlig fråga 2018/19:86 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Svar på fråga 2018/19:86 av Lars Beckman (M)
Ostkustbanan

Lars Beckman har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att motverka kapacitetsbristen på Ostkustbanan.

Först och främst vill jag nämna att flera åtgärder för att öka kapaciteten på Ostkustbanan och anslutningar till banan är på gång och genomförs just nu. Bland annat har förbättringar av bärigheten genomförts och en byggnation av 2,5 km dubbelspår i Njurunda pågår.

Regeringen beslutade om en ny nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 den 31 maj 2018 (dnr N2018/03462/TIF). Den nationella planen omfattar stora satsningar på såväl nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur och innefattar den största järnvägssatsningen i modern tid. Sammanlagt innehåller den nationella planen åtgärder på Ostkustbanan och Ådalsbanan i och mellan Sundsvall och Gävle på omkring 8 miljarder kronor.

Stockholm den 5 februari 2019

Tomas Eneroth

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.