Öppna hbt-personer i Saudiarabien

Skriftlig fråga 2015/16:1075 av Börje Vestlund (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-07
Överlämnad
2016-04-08
Anmäld
2016-04-12
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20
Besvarad
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Det är sedan tidigare känt att Saudiarabien har dödsstraff för homosexuella handlingar och även verkställer sådana. Nu vill en åklagare i Jidda införa dödsstraff även för öppna hbt-personer, även om inga sexuella handlingar har kunnat fastslås.

Med anledning av ovanstående undrar jag:

 

Hur kommer utrikesministern att agera mot detta besinningslösa hat och våld mot och dessa fördomar mot hbt-personer i Saudiarabien?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1075 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1075 av Börje Vestlund (S) Öppna hbt-personer i Saudiarabien

Börje Vestlund har frågat mig på vilket sätt jag kommer att agera gentemot hat, våld och fördomar mot homo-, bi- och transexuella personer i Saudiarabien.

Situationen för mänskliga rättigheter i Saudiarabien, och i synnerhet för hbtq-personer, är som Börje Vestlund beskriver oroande. Sverige följer utvecklingen nära och mänskliga rättigheter tas regelbundet upp med saudiska företrädare. Sverige har också genom EU och i FN-sammanhang förmedlat kritik mot bristande respekt för mänskliga rättigheter i Saudiarabien, bland annat inom ramen för FN:s råd för mänskliga rättigheter. Dödsstraffets avskaffande är en prioriterad fråga för EU och för Sverige och tas återkommande upp med Saudiarabien. Att bekämpa diskriminering och förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet är en viktig fråga i Sveriges utrikespolitik.

Mänskliga rättigheter är ett centralt tema i Sveriges internationella kontakter. Våra bilaterala dialoger ger goda möjligheter till att diskutera hur respekten för mänskliga rättigheter ska stärkas, inklusive genom att framföra kritiska synpunkter. Vi kommer även fortsättningsvis att ta upp dessa frågor i kontakter med Saudiarabien.

Stockholm den 19 april 2016

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.