Opolitiska tjänstemän vid Regeringskansliet

Skriftlig fråga 2022/23:198 av Björn Söder (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-12-19
Överlämnad
2022-12-20
Anmäld
2022-12-21
Svarsdatum
2023-01-03
Sista svarsdatum
2023-01-03
Besvarad
2023-01-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Efter valet 2018 när regeringen Löfven stod i begrepp att avskiljas från sitt uppdrag startade ett antal ”opolitiska” regeringstjänstemän på Utrikesdepartementet ett upprop för att Regeringskansliet skulle vidmakthålla den ”värdegrund” som man ansåg UD omfattas av. Man samlade ihop 261 undertecknare av detta upprop, som riktade sig mot att en ny regering eventuellt kunde ta makten.

Till förvaltningschefen i Regeringskansliet ställdes bland annat frågan om Regeringskansliet som arbetsgivare kan ”garantera att nästa regering eller regeringsunderlag inte kommer att urholka RK:s värdegrund och policys inom mångfald och icke-diskriminering”. Man ifrågasatte alltså en ny regering och vad dess politik kunde leda till.

Inom Regeringskansliet jobbar, enligt regeringens egen hemsida, cirka 4 500 personer, varav omkring 200 är politiskt tillsatta. ”När ett regeringsskifte äger rum avgår de som är politiskt tillsatta, medan tjänstemännen arbetar kvar”, står det på hemsidan.

Vid regeringsskiften har de opolitiska tjänstemännen alltså ett särskilt ansvar. De ska tjäna den regering som sitter vid makten oavsett politisk färg. Professionaliteten har tidigare varit ett signum för denna tjänstemannakår, och att man har kunnat behålla opolitiska tjänstemän vid regeringsskiften har medfört att Regeringskansliet kunnat bibehålla enorm kompetens.

Uppropet visar tydligt att de opolitiska tjänstemännen nu blivit politiska. De som startade uppropet har dessutom sin bakgrund inom det socialdemokratiska partiet, och det finns alltför många exempel på hur Socialdemokraterna nu tillsatt sitt partifolk på ”opolitiska” funktioner.

I Världen idag skriver Johan Westerholm den 7 oktober 2022 att flera vittnar om att en reformering kommer att krävas. Han skriver:

”Göran Eriksson på Svenska Dagbladet, pekar på att av de 261 ’opolitiska’ tjänstemän som skrev under protesterna mot en tänkt moderatledd regering 2018, så har de 261 åtnjutit en bättre löne- och karriärutveckling än de som valde att stå utanför och förbli opolitiska.

Dessa 261 är i dag så pass väl utplacerade att ingen nyrekryterad UD-aspirant kommer undan dem. De är i dag representerade inte bara på personalavdelningen och som enhetschefer och gruppledare utan även i ledningen för rekryteringen till diplomatprogrammet, […].”

Socialdemokraternas tillvägagångssätt är utomordentligt väl strategiskt genomtänkt för att kunna bibehålla makt och inflytande över utrikespolitiken även när partiet förlorar ett val. Det är dock i högsta grad odemokratiskt och urholkar förtroendet för den opolitiska tjänstemannakåren.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Har ministern för avsikt att vidta några åtgärder mot bakgrund av det som har anförts ovan om "opolitiska" tjänstemän inom Regeringskansliet?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:198 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2022/ 18512 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:198 av Björn Söder (SD)
Opolitiska tjänstemän vid Regeringskansliet

Björn Söder har frågat mig om jag har för avsikt att vidta några åtgärder mot bakgrund av det som har anförts om "opolitiska" tjänstemän inom Regeringskansliet.

Regeringskansliet har en tydlig uppgift. Tjänstemän i Regeringskansliet ger regeringen stöd i uppgiften att styra landet och förverkliga sin politik. Det sker oavsett regering. De opolitiska tjänstemännen utgör en grundbult i demokratin och är en förutsättning för att regeringen, oavsett politisk färg, kan genomföra sin politik. Självklart har även tjänstemän i Regeringskansliet rätt till sina uppfattningar, men detta ska inte påverka Regeringskansliets stöd till den sittande regeringen. Jag har ett stort förtroende för tjänstemännen i Utrikesdepartementet och har ingen anledning att tvivla på deras lojalitet och professionalism.

Stockholm den 30 december 2022

Tobias Billström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.