Olagligt nedladdat filmmaterial

Skriftlig fråga 2023/24:1008 av Lars Mejern Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2024-06-27
Överlämnad
2024-06-28
Besvarad
2024-07-12
Sista svarsdatum
2024-07-12
Svarsdatum
2024-07-12
Anmäld
2024-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Piratkopiering av film och tv-innehåll skadar innehavaren av rättigheterna ekonomiskt och påverkar därmed möjligheten för – och viljan till – ny produktion. Det är ett stort hot mot en livskraftig svensk filmindustri.

I maj i år uppgav analysföretaget Mediavision att 28 procent av svenskar i åldrarna 15–74 år konsumerar olagligt nedladdad film och tv, antingen genom egen nedladdning eller genom att streama från olagligt nedladdat innehåll. Förra året var det 25 procent, och 2022 endast 20 procent som uppgav att de gjort det. Trenden går alltså tydligt åt fel håll, något som också visar sig i att det i den yngsta åldersgruppen (15–24 år) är hela 60 procent som använt olagliga källor för konsumtion av film och tv.

Även Skatteverket har sagt att Sverige sticker ut med den högsta andelen av befolkningen som köper illegal tv, och man skattar denna till runt 600 000 personer. Marknaden omsätter 550 000 000 kronor.

Det här är naturligtvis ett avgörande problem för den svenska filmindustrin, som går miste om intäkter som skulle täcka de ganska stora kostnader det innebär att spela in film. Men det är också ett problem för samhället i stort, då staten går miste om stora skatteintäkter och de pengar som skulle ha gått till svensk film i stället går till ljusskygg verksamhet ofta med kopplingar till annan och grövre kriminalitet. Lite hårdraget bidrar den som laddar ned film olagligt till den organiserade ekonomiska brottsligheten.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitieminister Gunnar Strömmer:

 

Vad avser ministern, inom sitt verksamhetsområde, att göra för att stävja den olagliga konsumtionen av upphovsrättsskyddat material?

Svar på skriftlig fråga 2023/24:1008 besvarad av Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

Svar på fråga 2023/24:1008 Olagligt nedladdat filmmaterial

till Justitieminister Gunnar Strömmer (M)

 

Svar på fråga 2023/24:1007, 2023/24:1008 och 2023/24:1009 av Lars Mejern Larsson (S)
Piratkopiering av film, Olagligt nedladdat filmmaterial respektive De ekonomiska konsekvenserna av olaglig konsumtion av

upphovsrättsskyddat material

Lars Mejern Larsson har frågat mig, kulturministern och finansministern vad vi, inom våra verksamhetsområden, avser att göra för att stävja den olagliga konsumtionen av upphovsrättsskyddat material.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågorna.

Jag och mina ministerkollegor är väl medvetna om problematiken kring olaglig konsumtion av upphovsrättskyddat material i Sverige. Som Lars Mejern Larsson påpekar är detta inte bara ett problem för enskilda rättighetshavare, utan även för samhället i stort. Att tillhandahålla tjänster för till exempel illegal strömning av skyddat material är olagligt och förra året meddelades den första domen avseende brottsrubriceringen grovt upphovsrättsbrott, som infördes 2020. Domen gällde tillhandahållande av illegal ip-tv och de tilltalade dömdes till fängelse i två år och sex månader. Vidare utdömdes skadestånd om sammanlagt ca 195 miljoner kronor. Efter domen har även ytterligare lagföringar för den här typen av brottslighet skett.

När det gäller den brottsbekämpande verksamheten finns redan poliser och åklagare som är specialiserade på immaterialrättsbrott. Vidare har Skatteverket under perioden 2021 till 2023 genomfört skattekontroller av aktörer som sålt olagliga ip-tv tjänster. Kontrollerna omfattade oredovisade inkomster på stora belopp och flertalet utredningar har eller kommer att resultera i brottsanmälningar.

Myndigheternas aktiva arbete i kombination med regeringens omfattande åtgärder för att bekämpa den organiserade brottsligheten bör enligt min mening få effekt på problemet med olagligt tillhandahållande och konsumtion av upphovsrättsskyddat material. Jag utesluter dock inte att det kan finnas anledning att återkomma i denna fråga framöver.

Stockholm den 12 juli 2024

 

 

 

Gunnar Strömmer

 

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.