Okända skolor

Skriftlig fråga 2022/23:563 av Linus Sköld (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-17
Överlämnad
2023-04-18
Anmäld
2023-04-19
Svarsdatum
2023-04-26
Sista svarsdatum
2023-04-26
Besvarad
2023-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Lotta Edholm (L)

 

Skolinspektionen har vid en utredning om missförhållanden i en skolverksamhet i Varberg upptäckt en dittills okänd skola. En fristående huvudman har drivit en filial till sin verksamhet i en annan kommun, helt utan myndigheternas kännedom, i över fem år. Det är allvarligt.

Skolinspektionen har vid tillsynen dessutom hittat flera omfattande och allvarliga brister i verksamheten, och huvudmannen föreläggs nu vid vite att stänga den nyupptäckta skolenheten senast till höstterminsstarten. Det är bra att Skolinspektionen hittar missförhållanden och har verktyg att agera. Men upptäckten av en okänd skola väcker frågor: Hur många fler skolenheter finns det som bedrivs utanför myndigheternas insyn? Hur stora brister kan det finnas i dessa utan att någon begär rättelse?

Skolmarknadssystemet har kända brister sedan tidigare. Det driver segregation och leder till orättvis resursfördelning. Skolpengen är ineffektiv användning av skattemedel, och vinstintresse och konkurrens driver skolor att jaga kostnader men polera ytan. Systemet leder till betygsinflation och till att pengar som avsatts för barnens utbildning i stället används till marknadsföring. Att det nu uppdagas att systemet även inrymmer dolda skolor är bara ännu ett problem med det skolsystem vi har.

Att alla uppgifter om friskolor blev offentliga så som de är om kommunala skolor hade kunnat vara en dellösning på detta. Regeringen har dock hittills visat sig ovillig att låta fristående skolor omfattas av offentlighetsprincipen. 

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Lotta Edholm:

 

Hur ska statsrådet agera för att säkerställa att det inte finns skolor som drivs utan myndigheternas kännedom i Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:563 besvarad av Statsrådet Lotta Edholm (L)

U2023/ 01350 Utbildningsdepartementet Skolministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:563 av Linus Sköld (S)
Okända skolor

Linus Sköld har frågat mig hur jag ska agera för att säkerställa att det inte finns skolor som drivs utan myndigheternas kännedom i Sverige.

Om en enskild driver en skola utan Skolinspektionens godkännande innebär det att utbildningen inte ingår i skolväsendet. Den enskilde som driver skolan har inte rätt till bidrag av barnens hemkommuner, och eventuella betyg från skolan är inte giltiga som betyg från en skolform inom skolväsendet. Skolpliktiga barn får inte heller fullgöra skolplikten vid en sådana skola. Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i dess förskoleklass, grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning. Barnens vårdnadshavare kan komma att föreläggas av hemkommunen att se till att barnet fullgör sin skolplikt på det sätt skollagen föreskriver.

Att en skola drivs av en enskild som inte har godkännande som huvudman för den aktuella utbildningen men ändå tar emot skolpliktiga barn i verksamheten är naturligtvis oacceptabelt. Regeringen har påbörjat en omfattande omläggning av friskolesektorn som kommer innebära att fristående skolor som missköter sig ska möta både tuffare regler och högre viten vid överträdelser än i dag. Målsättningen är att kraftigt minska utrymmet för aktörer med kvalitetsbrister. I detta ingår att Skolinspektionens tillsyn ska vässas och utvidgas, bland annat i form av fler oanmälda besök, och sanktionstrappan – de sanktioner som tillsynsmyndigheterna på skolområdet kan använda sig av– ska utökas med nya och skarpare åtgärder. Tilläggsdirektiv till Utredningen om en skola utan vinstintresse (U 2022:08) bereds just nu inom Regeringskansliet

Stockholm den 26 april 2023

Lotta Edholm

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.