Observatörsstatus för Taiwan

Skriftlig fråga 2022/23:554 av Kerstin Lundgren (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-13
Överlämnad
2023-04-13
Anmäld
2023-04-14
Svarsdatum
2023-04-19
Besvarad
2023-04-19
Sista svarsdatum
2023-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Det råder ett brett erkännande av värdet i att inkludera Taiwan i det globala hälsoarbetet. Det ligger i allas intresse att bjuda in Taiwan som observatör till det kommande 76:e mötet med WHA den 21–20 maj i Genève. WHO ska ju arbeta tillsammans för det bästa för alla människor, överallt.

Mot bakgrund av åren när världen sökt möta covid19-utbrottet finns det än starkare skäl att inkludera Taiwan, en mycket engagerad, kapabel och ansvarsfull medlem i det globala hälsoarbetet. Det finns inga skäl att fortsätta utesluta deltagande som skulle tillföra världen förmåga att möta globala utmaningar för vår hälsa.

Världen tjänar på att Taiwan kan delta i det globala samarbetet som inte bygger på suveräna stater. Sverige bör driva på för detta tillsammans med likasinnade och inom EU.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Ställer sig Sverige bakom en framställan från länder som kräver att Taiwan ges observatörsstatus i WHO?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:554 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/ 05498 UD2023/05558 U D 2023/05741 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på frågorna 2022/23:535 av Björn Söder (SD) Taiwans deltagande i WHO och WHA, 2022/23:536 av Markus Wiechel (SD) Taiwans deltagande i WHO och WHA och 2022/23:554 av Kerstin Lundgren (C) Observatörsstatus för Taiwan

Björn Söder har frågat mig om regeringens förberedelser inför Världshälsoförsamlingens möte är klara, och om jag avser ta tillfället i akt att som ordförandeland i EU initiera och samordna alla EU:s medlemsländer för att gemensamt välkomna Taiwan till Världshälsoorganisationens arbete och möten. Markus Wiechel har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att inom ramen för EU-ordförandeskapet lyfta behovet av att just Taiwan ska få en inbjudan att ingå i WHO:s och WHA:s arbete. Slutligen har Kerstin Lundgren frågat mig om Sverige ställer sig bakom en framställan från länder som kräver att Taiwan ges observatörsstatus i WHO. Jag besvarar frågorna samlat.

Regeringen stödjer Taiwans deltagande i WHO:s arbete och uppskattar Taiwans viktiga bidrag inom global hälsa. Covid-19-pandemin belyste frågan om gränsöverskridande hälsokriser och att inget land kan agera ensamt för att hantera en hälsokris i den omfattningen. Vi är alla ömsesidigt beroende av varandra. Global samverkan och informationsdelning krävs att bidra till bättre hantering och mer hållbara hälsosystem i framtiden.

Från 2009 till och med 2016 kunde Taiwan delta som observatör i WHA. Deltagandet var värdefullt och regeringen stöder att Taiwan åter ska kunna vara observatör i WHA och verkar för att så ska kunna ske. Sverige är exempelvis del av en grupp länder som under flera års tid uppmanat WHO:s generaldirektör att återigen bjuda in Taiwan att delta som observatör vid WHA. Detta kräver dock konsensus inom WHO, och det föreligger inte i dag. Det är beklagligt.

Regeringen fortsätter alltjämt att stödja Taiwans deltagande i WHO:s hälsotekniska arbete, till exempel genom deltagande i expertmöten inom olika områden.

För närvarande pågår förberedelserna inför årets WHA i Regeringskansliet. Inför mötet har Sveriges representation i Genève kontakter om WHO-frågor med Taiwans representationskontor, och vi utbyter löpande information med andra länder som också stödjer Taiwans deltagande i WHO:s arbete.

Stockholm den 19 april 2023

Tobias Billström

–

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.