Obligatoriska bostadsförmedlingar

Skriftlig fråga 2015/16:703 av Nooshi Dadgostar (V)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-28
Överlämnad
2016-01-28
Anmäld
2016-02-02
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Det har länge stått klart att det är svårt att få en hyresrätt i Stockholm. Till och med olika regeringars ministrar har i perioder haft svårigheter att hitta ett hem. Bostadsbristen har gjort det allt viktigare att ha kontakter med till exempel fastighetsägare eller att på andra sätt hitta ingångar för att få tag på en bostad. Det missgynnar många människor som mycket väl kan ha stora behov av ett hem men som förhindras av små resurser eller bristande kontaktnät. Bostadsbristen behöver förstås i första hand tacklas genom ett ökat bostadsbyggande. Men därefter bör uthyrningen ske på ett öppet, rättvist och transparent sätt för att förhindra svarta hyreskontrakt, pengar under bordet eller kontrakt på grund av vänskapsband.

Anledningen till att bostäder i dag inte kan fördelas rättvist är att det finns lagstiftning som säger att fastighetsägare kan förmedla lägenheter godtyckligt och till dem som har kontakter. Det är ett fördelningssystem som alltså är sanktionerat av de flesta riksdagspartier. I dagarna har dock både moderater och kristdemokrater KU-anmält utrikesministern för det sätt på vilket hon har skaffat sin hyresrätt, vilket tyder på att partierna har ändrat sig i frågan om hur bostäder ska fördelas. En obligatorisk bostadsförmedling dit alla fastighetsägare anmodas att lämna en betydande del av sitt bestånd och där tydliga regler för förmedling finns är det sätt på vilket problemet åtgärdas. Då skulle många fler ha chans att få en hyresrätt på lika villkor.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga Mehmet Kaplan:

Kommer statsrådet att vidta några åtgärder för att inrätta obligatoriska bostadsförmedlingar i landets kommuner?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:703 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2016/00732/PUB

Näringsdepartementet

Bostads-, stadsutvecklings- och it-ministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:703 av Nooshi Dadgostar (V) Obligatoriska bostadsförmedlingar

Nooshi Dadgostar har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att inrätta obligatoriska bostadsförmedlingar i landets kommuner.

Kommunerna har i dag möjlighet att på eget initiativ upprätta bostadsförmedlingar. Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, kallad bostadsförsörjningslagen, ska kommunen anordna en bostadsförmedling om det behövs för att främja bostadsförsörjningen. Regeringen får förelägga en kommun att anordna kommunal bostadsförmedling. Denna möjlighet har hittills inte utnyttjats. Idag finns det kommunala bostadsförmedlingar på tre platser i landet: Stockholm, Malmö och Kungsbacka. Uppsala kommun startar en bostadsförmedling i juni i år. Därutöver samarbetar många kommuner på olika sätt när det gäller att förmedla lägenheter. Allmännyttan har en egen bostadskö i 258 kommuner.

Det är självklart angeläget att uthyrning sker på ett öppet, rättvist och transparent sätt. Genom att bl.a. införa ett permanent investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder främjas hyresbostadsbyggande samtidigt som förmedlingen av dessa bostäder ska ske på ett öppet och transparent sätt. Detta är ett viktigt instrument för att nå en fungerande bostadsmarknad. Regeringen har i nuläget inte för avsikt att införa obligatoriska bostadsförmedlingar men följer noga utvecklingen på området.

Stockholm den 3 februari 2016

Mehmet Kaplan

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.