Till innehåll på sidan

Nya krav på heltidsaktiviteter i försörjningsstödet

Skriftlig fråga 2022/23:500 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-03-28
Överlämnad
2023-03-29
Anmäld
2023-03-30
Svarsdatum
2023-04-05
Sista svarsdatum
2023-04-05
Besvarad
2023-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät och är tänkt att främst träda in vid korta perioder av försörjningsproblem. De senaste åren har det totala antalet personer med försörjningsstöd minskat, tyvärr dock inte den grupp som långvarigt tar emot bistånd. Samtidigt visar forskning att långa biståndsperioder bidrar till ökade risker för bland annat ohälsa, fattigdom och utanförskap, vilket ytterligare försvårar individens möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

Därför har regelverket förändrats vid ett par tillfällen de senaste åren, och vi socialdemokrater har varit tydliga med att det ska införas en aktivitetsplikt som krav för försörjningsstöd. Utifrån detta arbetar också två utredningar som tillsattes under regeringen Andersson, en bokstavsutredning kring aktivitetsplikten (S2022/02323 2022-04-28) och en större statlig utredning kring försörjningsstödet (dir. 2022:124). Båda är tydligt inriktade på aktivitetsplikt och förslag på åtgärder och insatser för att öka drivkrafter och möjligheter till egen försörjning för personer som får försörjningsstöd.

Regeringens gjorde i helgen ett utspel kring det man valt att kalla ett nytt initiativ kring aktivitetskrav.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall: 

 

Vad, menar statsrådet, är det nya i regeringens utspel i förhållande till de utredningar som redan jobbar med förslag om heltidsaktiviteter som krav för försörjningsstöd, och vilket nytt uppdrag kommer vilken av utredningarna att få?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:500 besvarad av Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

S2023/01201 Socialdepartementet Socialtjänstministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:500 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Nya krav på heltidsaktiviteter i försörjningsstödet

Fredrik Lundh Sammeli har frågat mig vad jag menar är det nya i regeringens utspel i förhållande till de utredningar som redan jobbar med förslag om heltidsaktiviteter som krav för försörjningsstöd, och vilket nytt uppdrag vilken av utredningarna kommer att få.

Antalet biståndsmottagare liksom andelen av befolkningen som får ekonomiskt bistånd minskar. Jag ser dock likt Fredrik Lundh Sammeli allvarligt på att de som får ekonomiskt bistånd i genomsnitt får det under en längre tid jämfört med läget för några år sedan och att detta riskerar att leda till ohälsa, fattigdom och utanförskap. Regeringen har därför för avsikt att vidta flera åtgärder för att ge individen ytterligare stöd för att närma sig arbetsmarknaden.

Regeringskansliet (Socialdepartementet) beslutade den 24 mars 2023 att ändra uppdragsbeskrivningen till utredningen om aktivitetsplikt (S 2022:E). Enligt ursprungsuppdraget skulle en aktivitetsplikt riktas till vuxna arbetslösa biståndsmottagare som står till arbetsmarknadens förfogande. Detta breddas nu på så sätt att ett tydligt och anpassat aktivitetskrav ska riktas till vuxna män och kvinnor som tar emot försörjningsstöd och har arbetsförmåga. Detta innebär att även individer som inte har arbetslöshet som sitt primära försörjningshinder ska kunna omfattas av aktivitetskravet. Vilka grupper som kan omfattas av aktivitetskrav är en uppgift för utredningen att titta på. Omfattningen av aktivitetskravet ska, tillsammans med andra eventuella aktiviteter på deltid, motsvara den enskildes arbetsförmåga vilket i normalfallet är på heltid. Den del av ursprungsuppdraget som avsåg att klargöra för- och nackdelar med att uttrycka aktivitetskrav som visst antal timmar har samtidigt utgått.

Utredaren ska även analysera och ta ställning till vilka samhällsnyttiga insatser som kan ingå i ett aktivitetskrav, lämna exempel på sådana insatser som kan bidra till att den enskilde närmar sig arbetsmarknaden samt vid behov lämna nödvändiga författningsförslag. I övriga delar kvarstår uppdraget enligt tidigare beslut.

Stockholm den 5 april 2023

Camilla Waltersson Grönvall

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.