Nya genomiska tekniker inom växtförädling

Skriftlig fråga 2022/23:631 av Stina Larsson (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-05-04
Överlämnad
2023-05-05
Anmäld
2023-05-09
Svarsdatum
2023-05-17
Sista svarsdatum
2023-05-17
Besvarad
2023-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

 

Sverige är under första halvåret 2023 EU:s ordförandeland. Bland regeringens prioriteringar för ordförandeskapet ingår frågan om nya genomiska tekniker, som för närvarande bereds inom EU-kommissionen: Ordförandeskapet kommer inleda diskussioner om förslaget om översynen av lagstiftning för utsäde, växtförökningsmaterial och skogsodlingsmaterial samt om kommissionens kommande förslag till översyn av lagstiftning för växter som tagits fram av vissa nya genomiska tekniker.

Det svenska ordförandeskapet går snart mot sitt slut utan att vi sett några konkreta uttryck för denna prioritering, vilket är mycket oroande.

EU-domstolen tog ett beslut i juli 2018 som innebar att grödor som tagits fram med nya genomiska tekniker (NGT) ska regleras på samma sätt som genmodifierade grödor. Reglerna och beslutsprocessen kring GMO-grödor har inneburit att det inte varit möjligt att ta beslut som lett till odling av nya GMO-grödor på 20 år i EU. Domstolsbeslutet var därför en stor besvikelse.  Flera länders regeringar, till exempel den svenska, hade hoppats på en framtid för gensaxade grödor också i EU, till gagn för Europas miljö, konkurrenskraft och i ett konsumentperspektiv.

Inom EU-kommissionen bereds nu ett förslag till ändrad reglering av sådana grödor i syfte att göra det möjligt att odla gensaxade grödor i EU. En sådan reform är mycket angelägen om EU ska möta de stora samhällsutmaningarna och leva upp till ambitionerna i strategin Från jord till bord (the farm to fork strategy).

Den så kallade gensaxen kan användas för att ta fram växtsorter som är resistenta mot växtsjukdomar och andra skadegörare, såsom potatisbladmögel och olika svampsjukdomar på stråsäd och andra grödor. Den kan också utnyttjas för att i olika avseende höja livsmedelsprodukters kvalitet. Detta görs redan i dag utanför EU. På något längre sikt kan förädling med nya genomiska tekniker ge egenskaper som underlättar anpassning till ett ändrat klimat, ökad kolinlagring i marken och ett effektivare utnyttjande av växtnäring och vatten.

Mot bakgrund av att vi snart står inför val till EU-parlamentet, varefter en ny EU-kommission kommer att utses, finns det en överhängande risk att det kommer att dra ut på tiden innan frågan om användning av nya genomiska tekniker kommer att behandlas. Men vi kan inte vänta ytterligare ett antal år på att gensaxen kan användas också i EU:s jordbruk.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Peter Kullgren:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra mer konkret för att en ändamålsenlig och tillåtande reglering av nya genomiska tekniker inom växtförädling kommer till stånd i EU i närtid, det vill säga under nuvarande mandatperiod för EU-parlamentet och EU-kommissionen?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:631 besvarad av Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD)

LI2023/02432 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:631 av Stina Larsson (C)
Nya genomiska tekniker inom växtförädling

Stina Larsson har frågat mig vad jag avser göra mer konkret för att en ändamålsenlig och tillåtande reglering av nya genomiska tekniker inom växtförädling kommer till stånd i EU i närtid, det vill säga under nuvarande mandatperiod för EU-parlamentet och EU-kommissionen.

Jag håller med Stina Larsson i sak; nya genomiska tekniker har potential att bidra till ett konkurrenskraftigt och hållbart livsmedelsystem. Det är som bekant den Europeiska kommissionen som har rätt att lägga fram nya lagförslag och som därför ansvarar för tidsplaneringen. Regeringen är angelägen om att förslaget ska presenteras och att förhandling i rådet, och därefter med Europaparlamentet, därmed ska kunna komma igång. Därför tog jag initiativ till en informell diskussion bland EU:s jordbruksministrar på lunchen under jordbruks- och fiskerådet den 25 april. Syftet var att lyfta frågorna till stöd för kommissionens interna arbete och kommande förhandlingar. Vid diskussionen kunde vi sammanfatta att målbilden av ett hållbart, robust och konkurrenskraftigt växtodlingssystem i EU delas av de flesta ministrarna även om åsikterna om bästa vägen dit ibland skiljer sig lite åt. Även den ansvariga kommissionären deltog och meddelade att förslaget planeras läggas i juni i år. Det svenska ordförandeskapet står tillsammans med det inkommande spanska ordförandeskapet redo att ta sig an det kommande lagförslaget så fort det presenteras.

Stockholm den 5 maj 2023

Peter Kullgren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.