Till innehåll på sidan

Nya åtaganden i samband med EU:s avtal med Turkiet

Skriftlig fråga 2015/16:1106 av Johan Forssell (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-04-12
Överlämnad
2016-04-14
Anmäld
2016-04-15
Svarsdatum
2016-04-20
Sista svarsdatum
2016-04-20
Besvarad
2016-04-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

EU slöt i mars 2016 ett avtal med Turkiet i syfte att bättre hantera flyktingmottagandet till Europa. En del av avtalet är att 72 000 syrier i Turkiet ska få möjlighet att bosätta sig i något av EU:s länder. Denna kvot hänger dock, enligt vad som har framgått, inte samman med nya åtaganden från EU:s länder. Det som ligger till grund är i stället tidigare EU-beslut. Ett av dessa tidigare EU-beslut var det beslut som den svenska regeringen ville skulle användas för omfördelning av asylsökande från Sverige.

I samband med avtalet med Turkiet stod det klart att någon omfördelning av asylsökande från Sverige inte kommer att ske. Detta fick vara godtagbart, enligt statsminister Stefan Löfven. Den svenska regeringen får därmed ansetts ha frånträtt den begäran om omfördelning som Sverige tidigare hade gjort. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka skäl låg bakom att Sverige, i samband med EU:s avtal med Turkiet, frånträdde begäran om omfördelning av asylsökande, och var det några andra länder som gjorde nya åtaganden eller frånträdde begäran om omfördelning på motsvarande sätt som Sverige?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1106 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/03076/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1106 av Johan Forssell (M) Nya åtaganden i samband med EU:s avtal med Turkiet

Johan Forssell har frågat mig vilka skäl som låg bakom att Sverige, i samband med EU:s avtal med Turkiet, frånträdde begäran om omfördelning av asylsökande och om det var några andra länder som gjorde nya åtaganden eller frånträdde begäran om omfördelning på motsvarande sätt som Sverige.

I september 2015 antogs ett rådsbeslut vars huvudsyfte var att omplacera 120 000 asylsökande från framför allt Italien och Grekland. I beslutet fanns även en reserv om 54 000 personer för ytterligare omplacering från Italien, Grekland eller någon annan medlemsstat i behov. Regeringen har tidigare anhållit om att Sverige ska bli föremål för omplacering och få ta del av dessa reservplatser.

Den 18 mars 2016 antogs ett gemensamt uttalande av EU och Turkiet som befäster det kommande samarbetet kring bland annat återvändande av migranter från Grekland till Turkiet. Enligt uttalandet kom EU och Turkiet överens om den så kallade 1:1-mekanismen, som innebär att för varje syrier som återsänds från Grekland till Turkiet ska en annan syrier vidarebosättas från Turkiet till EU.

Som ett svar på överenskommelsen mellan EU och Turkiet har kommissionen presenterat ett förslag som innebär att reservplatserna ska kunna användas för vidarebosättning av syrier från Turkiet till EU. I första hand ska dock EU:s mottagande av syrier från Turkiet baseras på det EU-gemensamma vidarebosättningsprojekt som medlemsstaterna kom överens om i juli 2015, där cirka 16 800 platser nu kvarstår. Det är först om dessa platser inte räcker till som vidarebosättning av syrier från Turkiet sker enligt kommissionens förslag och genom reservplatserna.

Sverige har inte i formell mening frånträtt sin begäran om omplacering. I den mån reservplatserna inte kommer att användas kvarstår därför den svenska begäran.

Hittills är Sverige ensamt bland medlemsstaterna om att ha anhållit om att bli föremål för omplacering av asylsökande.

Stockholm den 20 april 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.