Till innehåll på sidan

Norskt lagförslag om möjlighet att frångå asylrätten

Skriftlig fråga 2015/16:864 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad
2016-02-24
Överlämnad
2016-02-25
Anmäld
2016-02-26
Sista svarsdatum
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Norges statsminister Erna Solberg aviserade i en intervju som publicerades i tidningen Berlingske i lördags att Norge förbereder en lag som ska användas vid en krissituation. Statsministern pratar specifikt om Sverige och det svenska asylmottagandet i intervjun och menar att lagen ska möjliggöra för Norge att frångå asylrätten vid en systemkollaps i Sverige. Lagförslaget innebär att det inte ska vara möjligt att söka asyl i Norge i händelse av kris samt att asylsökande kommer att avvisas vid gränsen. Den norska statsministerns beskrivning av läget i Sverige som en situation som kan leda till systemkollaps överensstämmer med utrikesministerns verklighetsbeskrivning som nämndes i medier i höstas att Sverige stod inför en systemkollaps.

Med anledning av ovanstående önskar jag att justitie- och migrationsminister Morgan Johansson svarar på följande:

 

Vilka åtgärder skulle bli aktuella från ministerns och regeringens sida om Norge går vidare med det aviserade förslaget och använder möjligheten att upphäva asylrätten?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:864 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/01738/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:864 av Markus Wiechel (SD) Norskt lagförslag om möjlighet att frångå asylrätten

Markus Wiechel har frågat mig vilka åtgärder som skulle bli aktuella från min och regeringens sida om Norge går vidare med det aviserade förslaget om en lag som ska användas vid en krissituation och använder möjligheten att upphäva asylrätten.

Som jag nyligen svarade på en fråga (2015/16:756) från Boriana Åberg (M), så har regeringen vidtagit ett flertal åtgärder för att minska antalet asylsökande, såsom att införa gräns- och identitetskontroller samt aviserat att asylreglerna tillfälligt ska anpassas till en miniminivå i förhållande till internationella konventioner och EU-lagstiftningen. Inom EU kommer regeringen också att fortsätta verka för att fler av medlemsstaterna tar ansvar för den rådande flyktingsituationen så att en jämnare fördelning av asylsökande uppnås.

De senaste veckorna har vi sett en kontinuerlig minskning av antalet asylsökande i Sverige. Om de aviserade och vidtagna åtgärderna inte räcker är regeringen beredd att göra mer för att vi ska ha ett hållbart asylmottagande i Sverige. Jag följer den utvecklingen mycket noga.

När det gäller det förslag som Markus Wiechel tar upp så är det inte min uppgift att uttala mig om eventuella norska planer. Jag träffar regelbundet mina nordiska kollegor och utgår från att jag kommer att få information innan eventuella åtgärder vidtas.

Stockholm den 2 mars 2016

Morgan Johansson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.