nedläggningen av Degerfors Stainless

Skriftlig fråga 2000/01:1629 av Pedersen, Peter (v)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2001-08-28
Besvarad
2001-09-06
Anmäld
2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 28 augusti

Fråga 2000/01:1629

av Peter Pedersen (v) till näringsminister Björn Rosengren om nedläggningen av Degerfors Stainless

Avesta Polarits styrelse fattade nyligen beslutet att till 2003 lägga ned verksamheten vid Degerfors Stainless och flytta produktionen av s.k. långa stålprodukter till Sheffield. Beslutet har väckt stor uppmärksamhet och få verkar inse det affärsmässiga i beslutet. Enheten som ska läggas ned har enligt uppgift en avkastning på nästan 40 % och har tagit hem en stororder.

Stålverket i Degerfors var nedläggningshotat redan 1993, men beslutet hävdes efter ett konstruktivt arbete från fackets och löntagarnas sida. De presenterade då den affärsidé som sedan varit så framgångsrik och genererat goda vinster till företaget. Löntagarna vid den berörda enheten uppfattar nu att företagsledningen "stjäl" hela konceptet och flyttar produktionen till annan ort. Som tack för ett framåtsyftande arbete hotas 330 personer av uppsägning och ett stort antal underleverantörer kommer att drabbas liksom Degerfors kommun. Det finns misstankar om att nedläggningsbeslutet togs redan då Avesta Polarit bildades genom en fusion för något år sedan. Enligt uppgifter i medierna har näringsminister Björn Rosengren varit i kontakt med koncernledningen samt med sin finländska motsvarighet.

Min fråga till näringsministern är:

Vilka ytterligare initiativ avser näringsministern att ta för att Avesta Polarits ledning på ett mer övertygande sätt än till dags datum redovisar de verkliga skälen till det omdiskuterade och starkt ifrågasatta nedläggningsbeslutet?

Svar på skriftlig fråga 2000/01:1629 besvarad av

den 6 september

Svar på fråga 2000/01:1629 om nedläggningen av Degerfors Stainless

Näringsminister Björn Rosengren

Peter Pedersen har frågat mig vilka ytterligare initiativ jag avser att ta för att Avesta Polarits ledning på ett mer övertygande sätt än hittills ska redovisa de verkliga skälen till det omdiskuterade och starkt ifrågasatta nedläggningsbeslutet.

Jag har varit i kontakt med såväl koncernchefen i Avesta Polarit som den finländske industriministern. Den finska staten har ju ett stort ägarintresse i bolaget. Vi har diskuterat grunderna för beslutet och jag har bl.a. understrukit att den svenska regeringen utgår ifrån att bolaget @ om beslutet genomförs @ tar sitt ansvar för såväl de anställda som berörs som för utvecklingen i regionen och kommunen.

Jag anser det vara ett berättigat krav att bolaget närmare förklarar beslutet, som många misstänker inte tillkommit på endast affärsmässiga grunder.

Vid de överläggningar jag haft med Avesta Polarits ledning har jag härutöver särskilt understrukit det olyckliga i att de fackliga organisationerna inte varit representerade i bolagets styrelse, och att de därmed inte kunnat deltaga i styrelsens arbete med bl.a. denna viktiga fråga. Jag uppfattar det som utomordentligt viktigt att bolaget nu, tillsammans med de fackliga organisationerna, kommunen och länsstyrelsen, arbetar vidare i syfte att klargöra förutsättningarna för styrelsens ställningstagande.

Enligt vad jag erfarit har bolagsledningen också tagit initiativ till sådana överläggningar, som jag efterlyst, och den har också avsikt att fortsätta dessa.

Givetvis kommer jag nogsamt att bevaka att överläggningarna leder till goda resultat.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.