neddragningar inom Vattenfall

Skriftlig fråga 1998/99:161 av Erik Ågren, Jan (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
1998-12-07
Anmäld
1998-12-14
Besvarad
1998-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Fråga 1998/99:161 av Jan Erik Ågren (kd) till näringsministern om neddragningar inom Vattenfall

den 7 december

Vattenfall har för avsikt att lägga ned driftcentralen i Näsåker, Sollefteå kommun, och flytta över körningen av Ångermanälven till Bispgården.

Sollefteå kommun svarar för ca 15 % av landets vattenkraftsbaserade elproduktion och är därmed den efter Jokkmokk största elproducerande kommunen i landet. Näsåker ligger i Sollefteå kommun i Västernorrland, det län som under många år befolkningsmässigt minskat mest av alla län i Sverige.

Driftcentralen i Näsåker kontrollerar Vattenfalls anläggningar efter Ångermanälven som har en produktionsförmåga som är 1,2 gånger större än driftcentralen i Bispgården. Eftersom Vattenfall sålt 25 % av sina anläggningar utefter Indalsälven kan man säga att driftcentralen i Näsåker kontrollerar 50 % mer av Vattenfalls egen produktion än Bispgårdens driftcentral. Det är alltså rimligt att anse att driftcentralen i Näsåker är av största betydelse.

Svenska Kraftnäts etablering i Sollefteå har inte något med den nu planerade nedläggningen av driftcentralen i Näsåker att göra.

Näringsministern insåg de problem som skulle uppstå när Porjus och Vuollerim ställdes i en liknande situation och utlovade då att de orterna skulle kompenseras med ersättningsjobb. Nu är det Näsåker som hotas.

Vilka åtgärder är näringsministern beredd att vidta för att förhindra den planerade nedläggningen av driftcentralen i Näsåker eller kompensera med ersättningsjobb?

 

Svar på skriftlig fråga 1998/99:161 besvarad av

Svar på fråga 1998/99:161 om neddragningar inom Vattenfall
    Näringsminister Björn Rosengren

den 16 december

Jan Erik Ågren har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra den planerade nedläggningen av driftcentralen i Näsåker eller kompensera med ersättningsjobb.

Låt mig först klarlägga att jag i egenskap av näringsminister inte kan bestämma över eller på annat sätt påverka hur organisationen och strukturen skall se ut i enskilda bolag, även om de är statligt ägda.

Däremot har jag tidigare i några fall agerat genom att erinra om företags ansvar för sin personal i situationer då sysselsättningsminskning eller nedläggning aktualiseras på enskilda orter. I mitten av oktober skrev jag bl.a. ett brev till Vattenfalls verkställande direktör, i vilket jag framhöll betydelsen av att bolaget när sysselsättningsminskningar är nödvändiga på ett ansvarsfullt sätt vidtar åtgärder som kan underlätta för de anställda som drabbas att erhålla andra jobb. Det kan bl.a. ske genom att bolaget utnyttjar möjligheter till vidareutveckling av personalen liksom medverkar till att annan sysselsättning kan etableras på berörda orter.

Regeringen utgår från att företag som lägger ned eller drar ned antalet anställda tar ansvar för att ge de friställda möjlighet till en ny start genom exempelvis utbildning eller hjälp till ett annat jobb.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.