Till innehåll på sidan

Nästa steg för järnvägen mellan Oslo och Stockholm

Skriftlig fråga 2022/23:928 av Gunilla Svantorp (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-18
Överlämnad
2023-08-18
Anmäld
2023-08-22
Svarsdatum
2023-09-01
Sista svarsdatum
2023-09-01
Besvarad
2023-09-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I januari hade vi en interpellationsdebatt i ämnet då statsrådets svar på mina frågor var att ärendet bereds. 

Fakta är att vi längs stråket på sina håll har en över 100 år gammal järnväg från tiden då Norge och Sverige var en union och att vi har regeringar av olika färger på båda sidor som gett uppdrag och sagt sig vara positiva till en snabbare järnväg mellan våra båda huvudstäder. 

Nu har vi dessutom fått ytterligare en aspekt i frågan, nämligen stråkets betydelse för totalförsvaret i och med det säkerhetspolitiska läget och Sveriges kommande medlemskap i Nato, något som diskuterats senast på både Almedals- och Arendalsveckan. 

Men från regeringen är det knäpptyst. Förutom när man stoppar utbyggnad av järnvägskapaciteten på andra håll i landet. 

Statsminister Ulf Kristersson sa i Värmlandsnytt den 22 augusti 2022 att järnvägen måste byggas ut för att sträckan är en av mest trafikerade via flyget och bör ske via räls istället och att han därför vill se spaden i backen under mandatperioden. 

Jag vill därför fråga statsrådet Andreas Carlson: 

När avser statsrådet och regeringen att ta nästa steg i byggandet av järnvägen mellan Stockholm och Oslo, och vad är nästa steg i processen? 


Svar på skriftlig fråga 2022/23:928 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)

LI2023/03007 Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Infrastruktur- och bostadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:928 av Gunilla Svantorp (S)
Nästa steg för järnvägen mellan Oslo och Stockholm

Gunilla Svantorp har frågat mig när jag och regeringen avser att ta nästa steg i byggandet av järnvägen mellan Stockholm och Oslo, och vad som är nästa steg i processen.

Transporter över nationsgränserna har stor betydelse för jobb och tillväxt i de nordiska länderna. Sverige och Norge för dialog om behovet av att utveckla infrastrukturen för gränsöverskridande transporter. Detta behöver ske i dialog mellan departementen i de båda länderna samt mellan de myndigheter som ansvarar för transportsystemet i respektive land. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med alla mina nordiska kollegor och fortsätta dialogen för att utveckla våra gränsöverskridande transporter.

Regeringen har nyligen påbörjat arbetet mot en ny nationell plan för planperioden 2026–2037 genom att i ett första steg ge Trafikverket i uppdrag att inkomma med ett inriktningsunderlag för en ny planperiod. Detta uppdrag ska redovisas i januari 2024 och ligga till grund för en infrastrukturproposition med nya ekonomiska ramar och inriktning för en ny plan.

Stockholm den 31 augusti 2023

Andreas Carlson

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.