Till innehåll på sidan

Möten med representanter för islam med kopplingar till islamister

Skriftlig fråga 2022/23:919 av Nima Gholam Ali Pour (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-15
Överlämnad
2023-08-15
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-29
Sista svarsdatum
2023-08-29
Besvarad
2023-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Jakob Forssmed (KD)

 

Den senaste tiden har socialminister Jakob Forssmed tillsammans med andra statsråd haft flera dialogmöten med diverse islamiska samfund och organisationer. Det problematiska i detta är att på dessa dialogmöten så har det funnits representanter för vissa samfund vars kopplingar till islamister sedan länge är väl belagda. Dessa representanters kopplingar till islamister har under åren framkommit i medier och rapporter.

Den 10 juli deltog en representant från Stockholms moské i ett möte med socialministern och statsministern. Stockholms moské drivs av Islamiska förbundet som enligt flera rapporter bedöms ha ideologiska kopplingar till den islamistiska organisationen Muslimska brödraskapet.

Vid mötet mellan socialministern och vissa islamiska samfund och organisationer den 2 februari deltog en representant för Islamiska shiasamfunden i Sverige, en organisation som tillsammans med Imam Ali Islamic Center har nära kopplingar till regimen i Iran.

Mot bakgrund av ovanstående önskas socialminister Jakob Forssmed svara på följande fråga:

 

Avser ministern att framöver bjuda in representanter för islam till samtal med regeringen även om de har kopplingar till islamister, och därmed riskera att bidra till att legitimera dessa grupper?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:919 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD)

S2023/ 02419 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022:23/919 av Nima Gholam Ali Pour (SD)

Möten med representanter för islam med kopplingar till islamister

Nima Gholam Ali Pour har frågat mig om jag avser att framöver bjuda in representanter för islam till samtal med regeringen även om de har kopplingar till islamister, och därmed riskera att bidra till att legitimera dessa grupper.

Som minister med ansvar för statens stöd till trossamfund träffar jag kontinuerligt representanter för olika trossamfund. Med anledning av den senaste tidens koranbränningar finns ett ökat behov av dialog i syfte att bland annat ta del av trossamfundens bild av händelseutvecklingen. Det är av stor vikt att värna och främja en god dialog, samverkan och erfarenhetsutbyte mellan regeringen och företrädare för trossamfunden i olika frågor men även mellan de olika religiösa samfunden inbördes.

Jag vill slå fast att regeringen tar starkt avstånd från organisationer och trossamfund som främjar våldsbejakande extremism eller terrorism, eller som på annat sätt undergräver demokratin, och hyser stark tilltro till våra rättsvårdande myndigheters noggranna arbete med dessa frågor.

Stockholm den 29 augusti 2023

Jakob Forssmed

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.