Medlemskap i Stratcom

Skriftlig fråga 2015/16:691 av Hans Wallmark (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-27
Överlämnad
2016-01-27
Anmäld
2016-01-28
Svarsdatum
2016-02-03
Sista svarsdatum
2016-02-03
Besvarad
2016-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I svar på skriftlig fråga tidigare väckt av mig angående att Sverige ska gå med i Stratcom (Natos center för strategisk kommunikation) i Riga har försvarsministern låtit meddela att ärendet för närvarande bereds. Den uppfattningen gav han också uttryck för i samband med den interpellationsdebatt om behovet av psykologiskt försvar som vi hade den 21 januari. För någon dag sedan, den 22 januari, lät det andra regeringspartiet, Miljöpartiet, meddela att det inte tagit ställning till huruvida Sverige ska ansluta sig till Stratcom. Samarbete med andra länder inom ramen för Stratcom i kampen mot desinformation, verklighetsförfalskning och propaganda borde vara självklart och prioriterat.

Min fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

Är målet med den beredning som nu pågår att Sverige ska bli medlem av Stratcom?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:691 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00126/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:691 av Hans Wallmark (M) Medlemskap i Stratcom

Hans Wallmark har frågat mig om målet med den beredning som nu pågår är att Sverige ska bli medlem av Stratcom.

Som partnerland finns det flera sätt att samarbeta med Natos center för strategisk kommunikation, Stratcom. Svenska myndigheter har under 2014 och 2015 deltagit i flera aktiviteter som centret erbjudit. Målsättningen är att Sverige även framöver ska samarbeta med Stratcom. Frågan om formerna för ett formellt svenskt samarbete med centret bereds dock för närvarande i Regeringskansliet. Noterbart är att Sverige sedan tidigare avtalat om status som bidragande deltagare i Cybercentret i Tallinn, som har likvärdig status som Stratcom i förhållande till Nato, samt att Sverige på Livgardet ansvarar för Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM).

Stockholm den 3 februari 2016

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.