Medicinsk marijuana

Skriftlig fråga 2020/21:833 av Björn Söder (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2020-12-03
Överlämnad
2020-12-03
Anmäld
2020-12-04
Svarsdatum
2020-12-16
Sista svarsdatum
2020-12-16
Besvarad
2020-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Medicinsk marijuana ska inte längre stå med på listan över världens farligaste droger; det har FN nyligen slagit fast. Beslutet kan enligt experter leda till att fler länder i förlängningen inför mer liberala lagar för cannabisbruk.

Att kommissionen tar detta beslut har ingen direkt påverkan på länders lagstiftningar, men kan enligt experter i förlängningen påverka enskilda länders drogpolitik då många stater ofta använder FN:s rekommendationer som riktlinjer. För de som förespråkar en liberalare drogpolitik ses detta också som ett stort framsteg. Även inom cannabisindustrin applåderas nu kommissionens omklassificering av drogen.

I Sverige är medicinskt användande av cannabis olagligt, med undantag för preparat som godkänts som ett läkemedel av Läkemedelsverket och förskrivits av behörig läkare.

Det finns dock nu en risk att svenska förespråkare av drogen kommer att använda FN:s nya klassificering för att även förändra Sveriges inställning.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder vidtar ministern för att möta sådana eventuella försök från droglobbyn?

Svar på skriftlig fråga 2020/21:833 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:833 av Björn Söder (S)
Medicinsk marijuana

Björn Söder har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att möta eventuella försök från droglobbyn att förändra Sveriges inställning till användning av cannabis.

Regeringen driver en folkhälsobaserad narkotikapolitik med syftet att minska ojämlikheten i hälsa. Regeringen eftersträvar ett helhetsgrepp om frågan och en balans mellan tillgångsminskande och efterfrågereducerande åtgärder.

FN:s narkotikakommission har genom omröstning den 2 december beslutat att stryka cannabis från lista fyra i 1961 års narkotikakonvention och låta cannabis endast ligga i lista ett i narkotikakonventionen. Denna omklassificering påverkar varken kontrollen av cannabis eller riskbedömningen avseende de negativa hälsoeffekter som finns av cannabisbruk. Detta är således inte ett steg mot liberalisering utan en uppdatering av FN:s narkotikakonvention utifrån den vetenskapliga utvecklingen inom området. Att olovligt befatta sig med cannabis är fortsatt straffbart i Sverige.

Stockholm den 16 december 2020

Lena Hallengren

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.