Marockos kriminalisering av homosexualitet

Skriftlig fråga 2015/16:624 av Jonas Gunnarsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-01-14
Överlämnad
2016-01-14
Anmäld
2016-01-15
Svarsdatum
2016-01-27
Sista svarsdatum
2016-01-27
Besvarad
2016-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Återigen nås vi av rapporter om att människor som visar homosexuell kärlek i Marocko har arresterats. På senare tid har marockanska myndigheter regelbundet vidtagit rättsliga åtgärder mot män som på olika vis har gett uttryck för homosexuell kärlek – stora kränkningar av envars rätt till privat- och familjeliv. Marocko är ett strategiskt viktigt land med vilket Sverige och Europa har många stora kontakter. Den process av demokratisering landet genomgår är uppmuntrande. I den processen måste också stärkandet av de mänskliga rättigheterna ingå. Marocko är sedan ett antal år en partner för demokrati till Europarådets parlamentarikerförsamling. Partnerskapet syftar självklart till att stärka den marockanska demokratin och de mänskliga rättigheterna. För det ska vara ett verkligt samarbete krävs självklart att framsteg görs. Europarådets parlamentarikerförsamling har med all önskvärd tydlighet krävt att Marocko avskaffar sin kriminalisering av homosexualitet. För att kravet ska bli tydligt krävs att fler höjer sina röster i frågan.

 

Avser utrikesministern att agera för att påverka det marockanska styret att avskaffa den för en demokrati djupt ovärdiga kriminaliseringen av homosexualitet?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:624 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:624 av Jonas Gunnarsson (S) Marockos kriminalisering av homosexualitet

Jonas Gunnarsson har frågat mig hur jag avser agera som utrikes-minister för att påverka Marocko att avskaffa kriminaliseringen av homosexualitet.

Regeringens ståndpunkt vad gäller respekt för de mänskliga rättig-heterna och allas rätt till icke-diskriminering är tydlig.

Den svenska regeringen följer noga utvecklingen av demokrati och respekten för mänskliga rättigheter, inklusive HBTQ-personers rättig-heter, i Marocko, liksom i resten av världen. Sverige har en aktiv bilateral relation med Marocko och vi engagerar oss i behandlingen av frågor som gäller Marocko i EU-sammanhang. Min avsikt är att fortsätta utnyttja de fora som finns inom ramen för EU- och FN-samarbetet samt fortsatt lyfta frågan om respekten för mänskliga rättigheter och allas rätt till icke-diskriminering i de bilaterala kontakter som regeringen har med före-trädare från Marocko.

Mänskliga rättigheter behandlades senast när jag träffade den marockan-ske talmannen under dennes besök i Stockholm den 19 januari.

Stockholm den 26 januari 2016

Margot Wallström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.