Markbaserad sjömålsbekämpning

Skriftlig fråga 2015/16:1032 av Allan Widman (L)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-03-23
Överlämnad
2016-03-24
Svarsdatum
2016-03-30
Sista svarsdatum
2016-03-30
Anmäld
2016-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Enligt uppgift från Försvarsmakten är det nya artillerisystemet Archer inte förmöget att bekämpa sjömål. Det ska heller aldrig ha specificerats för detta. Tung kustrobot, Rbs 15, är sedan länge avvecklat.

Sverige har enligt SCB 11 500 kilometer havskust, oräknat kuststräckningarna runt våra havsöar. Sedan urminnes tider har en väsentlig del av den svenska försvarsidén varit att en motståndare helst ska bekämpas innan han landstigit.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta för att Sverige även från land ska kunna bekämpa sjömål?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1032 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2016/00491/MFU

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1032 av Allan Widman (L) Markbaserad sjömålsbekämpning

Allan Widman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att Sverige även från land ska kunna bekämpa sjömål.

Försvarsmakten bekämpar, enligt de beslut som nu gäller, sjömål med flyg- och fartygsburen sjömålsrobot samt med torped- och minsystem.

Stockholm den 30 mars 2016

Peter Hultqvist

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.