Magnitskijsanktioner mot azerer

Skriftlig fråga 2022/23:912 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-10
Överlämnad
2023-08-10
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-24
Sista svarsdatum
2023-08-24
Besvarad
2023-08-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

De oroligheter, kränkningar och regelrätta strider som vi sett mellan Azerbajdzjan och Armenien har onekligen berört många av oss. Inte minst i samband med Azerbajdzjans brutala anfallskrig mot Armenien 2020 vädjade undertecknad tillsammans med några kollegor i förtvivlan till de då styrande Socialdemokraterna att agera – och att göra något. I stället valde de att passivt se på, hänvisa till praxis och senare enbart mana parterna till lugn.

Det stod klart att de inte insåg vilka fruktansvärda konsekvenser detta skulle föra med sig, och vilket svek det var när omvärlden knappt lyfte ett finger för att stoppa de azeriska förövarna, som delvis sägs ha bestått av brutala jihadistveteraner från inbördeskriget i Syrien.

Nu har vi dock en annan regering i Sverige och i just denna konflikt ser vi inte riktigt samma strider som då, men vi ser en rad nya metoder för att på olika sätt slå mot armenisk civilbefolkning, såsom den folkrättsvidriga blockaden av Latjinkorridoren. Det finns därmed starka skäl att på olika sätt aktivt ingripa, dels för att avskräcka potentiella folkrättsbrottslingar från fler övertramp, dels för att uppnå någon form av rättvisa. Verktyg finns också för att nå styret i Azerbajdzjan och de som ansvarat för det brutala kriget mot Armenien, nämligen genom Magnitskijsanktioner.

Mot bakgrund av detta önskas utrikesminister Tobias Billström svara på följande fråga:

 

Kan vi förvänta oss att ministern verkar för att rikta Magnitskijsanktioner mot ansvariga i Azerbajdzjan för deras angrepp mot Armenien och armenier, eller avser han att på annat sätt komma åt de azeriska förövarna?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:912 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/ 11169 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:912 av Markus Wiechel (SD) Magnitskijsanktioner mot azerer

Markus Wiechel har frågat mig om jag kommer att verka för att rikta Magnitskijsanktioner eller på annat sätt komma åt de ansvariga i Azerbajdzjan för deras angrepp mot Armenien och armenier.

När det gäller allvarliga brott mot folkrätten, inklusive internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter, är regeringens ståndpunkt tydlig: Eventuella krigsförbrytelser måste utredas och personer som har medverkat till dessa brott måste ställas till svars för sina handlingar.

Regeringen är också tydlig i sin uppmaning till Azerbajdzjan att återställa den obehindrade rörligheten genom Latjinkorridoren. Sverige har framfört detta flera gånger, både direkt till azerbajdzjanska och armeniska företrädare och i internationella forum. Den allvarliga situationen understryker vikten av att EU står enigt bakom detta budskap och stödjer de fredssamtal som leds av Europeiska rådets ordförande, Charles Michel.

Under det svenska EU-ordförandeskapet etablerade EU en civil GSFP-insats i Armenien (EUMA) som har till uppdrag att verka förtroendeskapande och bidra till ökad stabilitet i gränsområdet med Azerbajdzjan. I insatsens mandat ingår även rapportering och analys av läget på marken, vilket ökar möjligheten för omvärlden att få trovärdig information om eventuella brott mot folkrätten.

Stockholm den 24 augusti 2023

Tobias Billström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.