Till innehåll på sidan

Magnitskijsanktioner mot ansvariga för Vladimir Kara-Murzas fängslande

Skriftlig fråga 2022/23:577 av Kerstin Lundgren (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-19
Överlämnad
2023-04-19
Anmäld
2023-04-20
Svarsdatum
2023-04-26
Sista svarsdatum
2023-04-26
Besvarad
2023-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Den 17 april kom den politiska domen mot Vladimir Kara Murza. Han dömdes till 25 års fängelse för bland annat landsförräderi. Han döms till det hittills längsta fängelsestraff som en opponent till kriget fått i Ryssland.

Han greps den 11 april i fjol för att ha vägrat följa polisens order. Under de kommande veckorna och månaderna följde sedan ett antal nyfunna brott, som att han hållit tal utomlands, fördömt Rysslands anfallskrig mot Ukraina och sagt sanningar om president Putins bomber mot skolor, sjukhus och bostadshus. 

Under hösten tillkom anklagelser om landsförräderi. Under den månad som rättegången pågått har dörrarna varit stängda. Men vid slutpläderingen kallade åklagaren Vladimir Kara-Murza för folkets fiende.

Efter att ha förgiftats två gånger där skyldiga gått fria har nu Kara-Murza dömts som landsförrädare för att han sagt sanningen i Ryssland. Det är talande för det politiska rättssystemet i Ryssland i dag.

Det är nu hög tid för EU att rikta Magnitskijsanktioner mot ansvariga för Kara-Murzas situation. Han kan inte få rättvisa i dagens Ryssland.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga utrikesminister Tobias Billström:

 

Är ministern beredd att nu initiera och driva på för införandet av Magnitskijsanktioner från EU mot ansvariga för Kara-Murzas gripande och domar?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:577 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/ 06027 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:577 av Kerstin Lundgren (C)
Magnitskijsanktioner mot ansvariga för Vladimir Kara-

Murzas fängslande

Kerstin Lundgren har frågat mig om jag är beredd att nu initiera och driva på för införandet av Magnitskijsanktioner från EU mot ansvariga för Kara-Murzas gripande och domar.

Vladimir Kara-Murza har uppvisat ett stort personligt mod i sin kritik av Putins regim och kränkningar av mänskliga rättigheter i Ryssland.

Regeringen är djupt bekymrad över de ryska myndigheternas agerande gentemot Kara-Murza. Utsänd svensk diplomatisk personal i Moskva har noggrant följt rättegången under hela processen och var även på plats vid avkunnandet av domen då Kara-Murzas dömdes till 25 års fängelse. Det är det hittills strängaste straffet som utmätts under det gångna årets rättegångar mot oppositionsföreträdare.

Regeringen fördömer domen, som är ännu ett exempel på den allt hårdare repressionen mot den politiska oppositionen och starkt begränsade yttrandefriheten i Ryssland. Kara-Murza och andra som frihetsberövats på politiskt motiverade grunder måste omedelbart och villkorslöst friges. 

I december 2020 inrättade EU en global sanktionsregim mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna. Sverige engagerar sig aktivt i diskussioner om tillämpningen av sanktionsregimen och anser att denna ska användas som ett effektivt, rättssäkert och trovärdigt verktyg för EU:s gemensamma politik för att värna de mänskliga rättigheterna.

Vi utesluter i nuläget inga åtgärder inom befintliga sanktionsregimer. Som EU-ordförande är Sverige redo att verka för att skapa enighet inom EU för ytterligare listningar med anledning av kränkningar och övergrepp av de mänskliga rättigheterna när det finns rättsliga förutsättningar för detta.

Sverige är och kommer fortsatt att vara drivande i EU för att mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska förbli givna beståndsdelar i EU:s politik gentemot Ryssland.

Sverige kommer också att fortsätta att regelmässigt ta upp kränkningar av och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna i internationella forum såsom FN:s råd för mänskliga rättigheter, FN:s generalförsamling och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE.

Stockholm den 26 april 2023

Tobias Billström

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.