Lockarps kyrka

Skriftlig fråga 2022/23:816 av Nima Gholam Ali Pour (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-21
Överlämnad
2023-06-21
Anmäld
2023-06-26
Svarsdatum
2023-07-05
Sista svarsdatum
2023-07-05
Besvarad
2023-07-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

Lockarps kyrka i sydöstra Malmö är från 1880-talet men har medeltida anor. Det är en kulturskyddad kyrka som enligt 4 kap. 2 § kulturmiljölagen ska vårdas och underhållas så att dess kulturhistoriska värde inte minskas och dess utseende och karaktär inte förvanskas.

Enligt Svenska kyrkans hemsida används inte Lockarps kyrka längre. Detta stämmer inte. Under juni månad skrev flera medier om att en rysk-ortodox församling med band till den ryska ortodoxa kyrkan har fått lämna Lockarps kyrka, som de hyrt från Svenska kyrkan i Malmö sedan 2020. Den ryska ortodoxa kyrkan, som den ryska församlingen i Malmö kopplas till, stöder kriget i Ukraina och Putins regim.

Lockarps kyrka har hyrts ut till denna ryska församling för oansenliga 2 000 kronor i månaden. Hyreskontraktet har även förlängts efter den ryska invasionen av Ukraina.

Representanter för Svenska kyrkan i Malmö har i medier sagt att de inte kände till den ryska församlingens nära band med den rysk-ortodoxa kyrkan i Ryssland. Just detta väcker frågetecken. Hur kan en kulturskyddad kyrka hyras ut till en aktör vars bakgrund verkar ha varit okänd för Svenska kyrkan i Malmö? Hur har Länsstyrelsen Skåne genomfört sitt uppdrag, vilket även är att utöva tillsyn så att kyrkliga inventarier som hör till kyrkobyggnaden förvaras och vårdas väl?

Att aktören som har hyrt och nyttjat Lockarps kyrka har varit så okänd för uthyraren väcker rätt många frågetecken om hur Länsstyrelsen Skåne utför sitt uppdrag som tillsynsmyndighet för det kyrkliga kulturarvet. Trots de många frågetecknen kring händelserna vid Lockarps kyrka har detta inte föranlett Länsstyrelsen Skåne att agera eller uttala sig på något sätt.

Svenska kyrkan är ett självständigt samfund, men de kulturskyddade kyrkobyggnaderna är skyddade enligt lag och tillhör i princip svenska folket. Därmed framstår det som väldigt märkligt att en församling med en obskyr bakgrund har fått nyttja Lockarps kyrka i två år utan att ansvarig tillsynsmyndighet agerat.

Mot bakgrund av ovanstående önskas kulturminister Parisa Liljestrand svara på följande fråga:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att länsstyrelsernas ansvar som tillsynsmyndighet för kulturskyddade kyrkobyggnader ska prioriteras inom länsstyrelsernas verksamhet samt stärkas generellt?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:816 besvarad av Kulturminister Parisa Liljestrand (M)


Svar på fråga 2022/23:816 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
Lockarps kyrka

Nima Gholam Ali Pour har frågat mig om jag avser vidta åtgärder för att länsstyrelsernas ansvar som tillsynsmyndighet för kulturskyddade kyrkobyggnader ska prioriteras inom länsstyrelsernas verksamhet samt stärkas generellt.

Länsstyrelserna har i uppgift att bedriva tillsyn av vissa kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser i enlighet med 4 kap. kulturmiljölagen (1988:950). Länsstyrelserna har i maj i år redovisat sina erfarenheter av arbetet med det kyrkliga kulturarvet till Riksantikvarieämbetet och Kulturdepartementet. Redovisningen ingår i den uppföljning av arbetet med det kyrkliga kulturarvet och den kyrkoantikvariska ersättningen, i överenskommelsen mellan staten och Svenska kyrkan (Ku2000/470/KA) kallad kontrollstation, som genomförs vart femte år och som pågår under 2023 och 2024. Även Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan kommer inkomma med rapporteringar om deras arbete med det kyrkliga kulturarvet. Som en del av kontrollstationen träffar Kulturdepartementet företrädare för Svenska kyrkan, länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet för att diskutera rapporteringarna och gemensamt genomlysa arbetet med det kyrkliga kulturarvet hos samtliga aktörer.


Regeringen avser invänta utfallet från kontrollstationen innan eventuella åtgärder avseende länsstyrelsernas arbete med det kyrkliga kulturarvet kan bli aktuella.

Stockholm den 5 juli 2023

Parisa Liljestrand

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.