Livsmedelsbedrägerier

Skriftlig fråga 2015/16:869 av Åsa Coenraads (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-02-25
Överlämnad
2016-02-25
Anmäld
2016-02-26
Sista svarsdatum
2016-03-09
Svarsdatum
2016-03-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Statsrådet har via medier uttalat sig om att det måste bli ett slut på livsmedelsbedrägerier med kött och att ett sätt skulle kunna vara att höja straffskalan. Även Livsmedelsverket har uttalat sig i medier om att straffen för livsmedelsbedrägeri måste bli högre. Statsrådet har tidigare, i ett svar på min skriftliga fråga 2015/16:699, svarat att statsrådet avser att initiera en översyn av den nuvarande straffrättsliga regleringen på området.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

 

När avser statsrådet att initiera översynen av den nuvarande straffrättsliga regleringen?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:869 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/01665/DL

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:869 av Åsa Coenraads (M) Livsmedelsbedrägerier

Åsa Coenraads har frågat mig när jag avser att initiera översynen av den nuvarande straffrättsliga regleringen på livsmedelsområdet.

Med hänsyn till de risker som är förknippade med hanteringen av livsmedel och foder är det särskilt angeläget att regelverken följs och att samhället signalerar att man ser allvarligt på brott mot dessa lagstiftningar. Det är oacceptabelt att det fuskas med livsmedel. Konsumenter ska kunna lita på att den mat man köper är säker och är vad den utger sig för att vara.

Jag har därför givit en utredare i uppdrag att överväga om det är lämpligt att införa fängelse i straffskalan för vissa brott mot lagstiftningen avseende livsmedel, foder och animaliska biprodukter. I uppdraget ingår även att överväga om det är lämpligt att införa sanktionsavgifter inom dessa områden och på djurskyddsområdet som komplement till straffrättsliga sanktioner. Utredningen ska vara klar senast den 1 februari 2017.

Stockholm den 17 mars 2016

Sven-Erik Bucht

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.