Till innehåll på sidan

Likvärdiga villkor för komjölk och växtbaserad mjölk

Skriftlig fråga 2013/14:719 av Helena Leander (MP)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2014-07-07
Överlämnad
2014-07-07
Besvarad
2014-07-21
Sista svarsdatum
2014-07-21
Anmäld
2014-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

 

I slutet av år 2007 kom en ändring av en EG-förordning om ekologisk produktion som skapade ett enhetligt europeiskt regelverk för ekologisk märkning. Enligt denna får ekologiska produkter endast berikas om det finns ett lagkrav på att en viss produkt av folkhälsoskäl ska berikas. För att även fortsättningsvis kunna D-vitaminberika ekologisk mjölk med max 1,5 procents fetthalt infördes ett lagkrav på att D-vitaminberika sådan mjölk. Motivet var att de flesta barn får i sig för lite D-vitamin och att det därför ansågs angeläget att mjölken berikas med D-vitamin, oavsett om den är ekologisk eller ej.

Det är rimligt att ingen ska behöva välja bort ett ekologiskt alternativ bara för att det inte får berikas med ett vitamin som många barn får i sig för lite av. Däremot är det märkligt att undantaget bara gäller komjölk och inte växtbaserad mjölk. Därmed tvingas personer som av etiska skäl, av religiösa skäl eller av hälsoskäl inte dricker komjölk att välja mellan ekologiskt och berikat. Detta försvårar också för skolor och andra som vill använda mer av växtbaserade mjölkalternativ för att minska sin klimatpåverkan, utan att därmed behöva avstå från att handla ekologiska produkter.

Om samma berikningsregler gällde för ekologisk växtmjölk och komjölk skulle konsumenterna mer rättvist kunna jämföra dessas miljö- och hälsomässiga för- och nackdelar, och barn som inte dricker komjölk skulle kunna dricka ekologiska och näringsmässigt fullgoda alternativ.

Avser landsbygdsministern att vidta några åtgärder för att skapa likvärdiga villkor för berikning av komjölk och växtbaserad mjölk?

Svar på skriftlig fråga 2013/14:719 besvarad av Helena Leander (MP)

Dnr L2014/1920/POL

Landsbygdsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:719 av Helena Leander (MP) Likvärdiga villkor för komjölk och växtbaserad mjölk

Helena Leander har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att skapa likvärdiga villkor för berikning av komjölk och växtbaserad mjölk.

Beteckningen mjölk är reserverad för animaliska produkter och de växtbaserade produkterna benämns vanligen dryck t.ex. havredryck. I Sverige tillsätts D-vitamin till fettsnål komjölk eftersom vitaminet försvinner i framtagningsprocessen. Den nivå till vilken den fettsnåla mjölken berikas motsvarar halten i standardmjölk (3 procent fett). Motivet att tillsätta D-vitamin är att öka barns intag särskilt då Sverige är ett solfattigt land. För att ekologisk komjölk ska kunna berikas krävs enligt EG-förordningen för ekologisk produktion att det finns ett obligatoriskt krav i den svenska lagstiftningen. Kravet på obligatorisk berikning av ekologisk komjölk infördes 1 december 2007.

Ett stort antal av tillverkare av växtbaserade konventionella drycker tillsätter idag på frivillig väg D-vitamin men också andra vitaminer och mineraler till sina produkter. Anledning till detta är att D-vitamin inte finns i den ursprungliga råvaran. Enligt EU-reglerna för ekologiska produkter är det inte tillåtet att sätta till D-vitamin. Förutom D-vitamin innehåller de ekologiska växtbaserade dryckerna inte kalcium eller vitamin B12, vilket ingår i komjölk och är för oss viktiga näringsämnen. Att införa krav på obligatorisk berikning med D-vitamin medför därför inte att dryckernas näringsinnehåll kan likställas med innehållet i komjölk.

Den lösning som jag förespråkar är bra och balanserad märkning om näringsinnehållet i olika livsmedel. Märkningen kan vara en hjälp för oss konsumenter så att vi kan göra mer aktiva val i mataffären men också så att vi kan se till att vi äter tillräckliga mängder av viktiga näringsämnen och får i oss en väl sammansatt kost. Att ange näringsinnehållet i livsmedel kommer i och med den nya EU-förordningen om livsmedelsinformation att bli obligatoriskt.

Stockholm den 15 juli 2014

Eskil Erlandsson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.