Till innehåll på sidan

Lex Sarah-anmälningar gällande ensamkommande flyktingbarn

Skriftlig fråga 2015/16:809 av Lotta Finstorp (M)

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Inlämnad
2016-02-16
Överlämnad
2016-02-17
Anmäld
2016-02-23
Sista svarsdatum
2016-02-24
Svarsdatum
2016-03-02
Besvarad
2016-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Den senaste tiden har fler och fler kommuner valt att Lex Sarah-anmäla sig själva när det gäller ensamkommande flyktingbarn. Oftast handlar det om att man inte har hunnit med att ge barnen mer än det viktigaste och att man har fått prioritera bort utredningar. I praktiken innebär det inte bara en hård belastning på socialtjänsten utan också ett ökat tryck på Inspektionen för vård och omsorg, som måste utreda allt fler ärenden. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Hur hanterar statsrådet och regeringen att Inspektionen för vård och omsorg får in allt fler anmälningar och därmed får en ökad belastning?

Svar på skriftlig fråga 2015/16:809 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/01206/FST

Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:809 av Lotta Finstorp (M) Lex Sarah-anmälningar gällande ensamkommande flyktingbarn

Lotta Finstorp har frågat mig hur jag och regeringen hanterar att Inspektionen för vård och omsorg får in allt fler anmälningar och därmed får en ökad belastning.

Regeringen för kontinuerligt en dialog med såväl Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som Socialstyrelsen om situationen i kommunernas socialtjänst utifrån flyktingsituationen och ökningen av antalet lex Sarah-anmälningar. Socialstyrelsen har i samverkan med IVO gått igenom 66 anmälningar enligt lex Sarah som behandlar situationen i 63 kommuner under perioden 1 oktober 2015–15 januari 2016. Resultaten utgör ett viktigt underlag för myndigheternas bedömningar och det fortsatta arbetet. Socialstyrelsen fortsätter insamlingen av underlag och analys för att få en fördjupad lägesbild av situationen.

Regeringen har vidtagit många åtgärder för att stödja och stärka kommunernas socialtjänst. Det är en högt prioriterad fråga och regeringen är väl medveten om situationen och följer verksamheten vid IVO noga. IVO har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att redovisa hur myndighetens verksamhet påverkas med anledning av den rådande flyktingsituationen.

Stockholm den 2 mars 2016

Åsa Regnér

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.