Till innehåll på sidan

Lantmäteriets önskemål om uppdatering av lagen om spridningstillstånd

Skriftlig fråga 2022/23:532 av Rickard Nordin (C)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-05
Överlämnad
2023-04-06
Anmäld
2023-04-11
Svarsdatum
2023-04-12
Sista svarsdatum
2023-04-12
Besvarad
2023-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

 

På senare tid har lagen om spridningstillstånd uppmärksammats både i riksdagen och i medierna. Den kraftigt ökade mängden ärenden hos Lantmäteriet har gjort handläggningstiderna orimligt långa och mörkertalet stort. Lantmäteriet talar själva om de problem som uppstår både för nyhetsmedier och blåljusmyndigheter. Dessa struntar ofta helt enkelt i att söka spridningstillstånd, då det inte är förenligt med en effektiv myndighetsutövning eller nyhetsrapportering.

Lantmäteriet själva har därför inkommit med en hemställan (anpassning av den rättsliga regleringen om spridningstillstånd) till regeringen för att minska problemen och korta handläggningstiderna. Ett exempel på justering är att öka den höjd som en person får flyga med fotografering på utan tillstånd, helt enkelt eftersom personen i fråga ändå skulle se en förbudsskylt på marken. Det finns också välbehövliga behov av uppdatering för att undanta myndigheter och andra aktörer med ansvar för liv, egendom och miljö samt brottsbekämpande ansvar från kravet på att ansöka om spridningstillstånd. Dagens situation är djupt otillfredsställande.

Min fråga till försvarsminister Pål Jonson blir därför:

 

Kommer regeringen att göra några justeringar i lagstiftningen mot bakgrund av den hemställan som Lantmäteriet skickat till regeringen?

 

Svar på skriftlig fråga 2022/23:532 besvarad av Försvarsminister Pål Jonson (M)


Svar på fråga 2022/23:532 av Rickard Nordin (C)
Lantmäteriets önskemål om uppdatering av lagen om spridningstillstånd

Rickard Nordin, som refererar till regelverket om skydd för geografisk information, har frågat mig om regeringen avser att göra några justeringar i lagstiftningen mot bakgrund av den hemställan som Lantmäteriet skickat till regeringen.

Bestämmelserna om spridning av geografisk information finns i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information. Syftet med lagen är att skydda uppgifter av betydelse för totalförsvaret. Lagen trädde i kraft den
1 maj 2016 och ersatte då lagen (1993:1742) om skydd för landskaps-information.

Lantmäteriet har den 25 januari 2023 inkommit till Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet med en promemoria med förslag om viss anpassning av den rättsliga regleringen om spridningstillstånd. Analys av de förslag som Lantmäteriet lämnat pågår för närvarande inom Regeringskansliet.

Stockholm den 12 april 2023

Pål Jonson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.