Lagstiftningen om vinterdäck

Skriftlig fråga 2022/23:608 av Malin Larsson (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-04-27
Överlämnad
2023-04-27
Anmäld
2023-04-28
Svarsdatum
2023-05-03
Sista svarsdatum
2023-05-03
Besvarad
2023-05-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I Sverige är det lag på att använda vinterdäck om det är vinterväglag mellan den 1 december och den 31 mars. Det är förbjudet att använda dubbdäck under tidsperioden den 16 april–30 september om det inte är eller förväntas bli vinterväglag. Polisen kan däremot avgöra om vinterväglag råder efter den 15 april och då meddela att dubbdäcken kan vara kvar. Men det är en skarp lagstiftning som kan innebära böter om du kör med dubbdäck efter den 15 april, och därför rättar sig de flesta bilister efter detta.

I Västernorrland uppstod förra veckan en rad frågor angående lagen och tolkningen av lagen om vinterdäck. Flera personer blev då bötfällda av polisen för att de körde med vinterdäck efter den 15 april. De hade inte bytt till sommardäck eftersom det fortfarande var vinterväglag på vissa platser, och det varnades dessutom för snöoväder kommande vecka. Det skulle komma att vara vinterväglag och utifrån detta, med tanke på trafiksäkerheten, valde många att avvakta med att byta till sommardäck.

Sverige är ett avlångt land där väderförhållandena skiljer sig mycket åt. Framför allt under vår- och hösttider kan väderförhållandena skilja sig väldigt mycket åt beroende på var du bor i landet. I slutet av april och i början av maj kan södra och mellersta Sverige stå i full blom med temperaturer uppemot 20 grader, medan det i norra Sverige samtidigt kan vara minusgrader, snöoväder och halka.

Det handlar om trafiksäkerhet, och som lagen är formulerad i dag finns det ingen flexibilitet utifrån var i landet du bor. Det tas ingen hänsyn till lokala väderförhållanden och geografiska skillnader under årstiderna.

Mot bakgrund av det som har framförts vill jag ställa följande fråga till statsrådet Andreas Carlson:

Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att förändra lagstiftningen på området?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:608 besvarad av Statsrådet Andreas Carlson (KD)


Svar på fråga 2022/23:608 av Malin Larsson (S)
Lagstiftningen om vinterdäck

Malin Larsson har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att förändra lagstiftningen om vinterdäck.

Datum för när förbud mot dubbdäck gäller regleras i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:19) om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar. Där framgår att dubbade vinterdäck inte får användas under perioden den 16 april–30 september. Förbudet gäller inte när det råder vinterväglag eller sådant kan befaras. Dubbfria vinterdäck får användas året om.

Förbudet mot att använda dubbdäck efter den 15 april utan att det råder vinterväglag motiveras av att dubbdäcksanvändning orsakar mycket partiklar, speciellt under vårkanten.

Med det sagt så har jag full förståelse för att dagens datumgräns kan vara en utmaning att förhålla sig till, särskilt för de som kör med dubbade vinterdäck i de norra delarna av vårt land. Sverige är ett avlångt land med olika geografiska förutsättningar. Det är viktigt att de regler som finns för dubbdäck både begränsar däckens negativa påverkan på luftkvaliteten och främjar trafiksäkerheten.

Stockholm den 2 maj 2023

Andreas Carlson

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.