Kvarkentrafiken

Skriftlig fråga 2011/12:320 av Baylan, Ibrahim (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2012-01-25
Anmäld
2012-01-25
Besvarad
2012-02-01
Svar anmält
2012-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 25 januari

Fråga

2011/12:320 Kvarkentrafiken

av Ibrahim Baylan (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Ända sedan EU-inträdet har färjetrafiken mellan Umeå och Vasa i Finland – Kvarkentrafiken – varit hotad då den kommersiella bärigheten har varit svag. Den finländska regeringen har stöttat Kvarkentrafiken så att den ska finnas kvar. Detta har gagnat både miljön och den ekonomiska tillväxten i såväl Österbotten i Finland som Västerbotten i Sverige.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att stötta färjetrafiken mellan Vasa och Umeå.

Svar på skriftlig fråga 2011/12:320 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 1 februari

Svar på fråga

2011/12:320 Kvarkentrafiken

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

Ibrahim Baylan har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stötta färjetrafiken mellan Vasa och Umeå.

Den transportpolitiska utgångspunkten är att interregionala och internationella transporter ska bedrivas på kommersiella grunder utan subventioner från staten.

Det finns ingen skyldighet för staten att upphandla någon trafik, varken nationell eller internationell. Endast i vissa fall kan staten komplettera det kommersiella utbudet med upphandlad trafik.

Näringsdepartementet för en kontinuerlig dialog med kommunikationsministeriet i Finland om olika transportfrågor och i det sammanhanget diskuteras även Kvarkenrelaterade frågor.

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.