Till innehåll på sidan

Kubas deltagande i Rysslands aggression mot Ukraina

Skriftlig fråga 2022/23:829 av Markus Wiechel (SD)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-06-28
Överlämnad
2023-06-29
Besvarad
2023-07-13
Sista svarsdatum
2023-07-13
Svarsdatum
2023-07-13
Anmäld
2023-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Utrikesminister Tobias Billström (M)

 

Senast soldater från Kuba deltog i ett tvärkontinentalt utrikeskrig var när de 1991 deltog i Angolas inbördeskrig. Nu har den kubanska kommunistdiktaturen dock valt att återigen offra landsmän i ett annat krig då man beslutat att skicka trupper till Belarus för att efter träning slåss på Rysslands sida i den brutala och illegala aggressionen mot Ukraina.

På ett flertal videoklipp och bilder som florerar på sociala medier kan man bevittna det nära bandet mellan de två regimerna när militära företrädare från Kuba varmt välkomnas av ryska krigsförbrytare. Från rysk sida ser man också detta som ett ypperligt tillfälle att skapa en ny front mot väst, då man genom ett utökat samarbete med den kubanska regimen stärker sin närvaro på den västliga delen av Atlanten.

Det vi tvingas bevittna är onekligen ett tydligt tecken på att Kuba befäster sin position inom den djupt auktoritära sfären som uppenbarligen saknar respekt för fundamentala mänskliga fri- och rättigheter. Vidare tydliggör det det orimliga med att man från Sveriges och EU:s sida väljer att rikta sanktioner mot Ryssland och Belarus men inte mot Kuba som de facto är en del av samma aggression. Tvärtom har man, likt undertecknad tidigare lyft, valt att delvis finansiera den kubanska regimen, genom det samarbetsavtal (PDCA) som sedan fem år tillämpas provisoriskt mellan EU och Kuba. 

Mot bakgrund av ovanstående önskas utrikesminister Tobias Billström svara på följande fråga:

 

Avser ministern att verka för införandet av sanktioner för att svara på den kubanska regimens val att sända trupper för att slåss på Rysslands sida i kriget mot Ukraina, och om inte, hur kan ministern motivera att inte införa sanktioner mot Kuba på samma sätt som mot Ryssland och Belarus?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:829 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)

UD2023/09487 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:829 av Markus Wiechel (SD)
Kubas deltagande i Rysslands aggression mot Ukraina

Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att verka för införandet av sanktioner för att svara på den kubanska regimens val att sända trupper för att slåss på Rysslands sida i kriget mot Ukraina, och om inte, hur jag kan motivera att inte införa sanktioner mot Kuba på samma sätt som mot Ryssland och Belarus.

Uppgifterna om att det har skett rekrytering av trupper i Kuba som sedan har skickats utomlands för att strida i Ukraina är inte bekräftade. Skulle det vara på det viset vore det naturligtvis mycket allvarligt. Vad vi däremot kan konstatera är att det har förekommit uppgifter om att ett antal emigrerade kubaner i Ryssland har valt att ta frivillig värvning i utbyte mot ryskt medborgarskap och ekonomisk ersättning.

Sanktioner är ett viktigt verktyg inom EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och används som en del i en integrerad politik som innefattar dialog och andra tillgängliga instrument. EU har infört kraftfulla sanktioner mot Ryssland och Belarus som svar på anfallskriget mot Ukraina. Sanktioner bör användas selektivt och som en som en sista utväg. Bedömningen i nuläget är att sanktioner mot Kuba inte är rätt verktyg mot bakgrund av de uppgifter som framkommit rörande emigrerade kubaner i Ryssland som valt att ta frivillig värvning i utbyte mot ryskt medborgarskap och ekonomisk ersättning.

Stockholm den 12 juli 2023

Tobias Billström

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.