Kringgående av sanktioner mot Ryssland

Skriftlig fråga 2022/23:908 av Aida Birinxhiku (S)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-08-09
Överlämnad
2023-08-10
Anmäld
2023-08-16
Svarsdatum
2023-08-24
Sista svarsdatum
2023-08-24
Besvarad
2023-08-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

PDF

till Statsrådet Johan Forssell (M)

 

EU har nyligen beslutat om ytterligare sanktioner mot Ryssland i sitt elfte sanktionspaket. Syftet med sanktionspaketet, som godkändes i juni 2023, är främst att förhindra att sanktioner mot Ryssland kringgås genom länder utanför EU. 

Ett känt sätt att kringgå sanktionerna är att exportera varor som inte får säljas till Ryssland till ett tredje land såsom Kazakstan och Kirgizistan. Därifrån exporteras de som nya produkter till Ryssland. Data från European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) visar på en omfattande ökning av export från EU, Storbritannien och USA till vissa länder i Centralasien och Kaukasien. Särskilt stor är ökningen i handel med Kazakstan och Kirgizistan, som samtidigt kraftigt har ökat sin export till Ryssland. 

Sverige utgör inget undantag. Enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) har ökningen av den svenska exporten till Kazakstan varit bred och omfattande sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, med en särskilt märkbar uppgång i maj 2023. 

Med anledning av det ovannämnda är min fråga till statsrådet Johan Forssell följande: 

 

Betraktar statsrådet statistiken ovan som en indikation på att sanktioner mot Ryssland kringgås, och vad gör regeringen i så fall för att förhindra att detta sker?

Svar på skriftlig fråga 2022/23:908 besvarad av Statsrådet Johan Forssell (M)

UD2023/ 11170 Utrikesdepartementet Bistånds- och utrikeshandelsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2022/23:908 av Aida Birinxhiku (S) Kringgående av sanktioner mot Ryssland

Aida Birinxhiku har frågat mig om jag betraktar statistiken vad gäller den ökade handeln mellan Kazakstan och Sverige som en indikation på att sanktioner mot Ryssland kringgås, samt vad regeringen gör för att undvika detta.

Ett av våra viktigaste verktyg för att agera mot den fullskaliga ryska invasionen är EU:s sanktioner. Sverige är pådrivande för att EU ska öka pressen på Ryssland, inklusive med sanktioner. Det är av största vikt att samtliga sanktioner efterföljs och att ingen stat eller aktör kringgår dessa. Vi deltar aktivt i samordningen inom EU mot kringgående av sanktionerna.

Regeringen verkar för att kommunicera vikten av sanktionerna till våra företag samt att våra berörda myndigheter på ett hållbart och effektivt sätt ska kunna verka för att lagstiftningen efterlevs till fullo, i Sverige och internationellt.

Den ökade exporten till Rysslands närområde kan ha naturliga orsaker men kan också bero på att sanktioner inte efterlevs fullt ut. Om sanktionerna ska ha effekt och bidra till att försvaga Rysslands krigsförmåga måste de också efterlevas. Regeringen har därför bett Kommerskollegium att kartlägga den ökade exporten till Rysslands närområde. Kartläggningen ska vara färdig i närtid för att eventuella åtgärder snabbt ska kunna vidtas.

Stockholm den 24 augusti 2023

Johan Forssell

Intressenter

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.